FAQ

Hvorfor vises holdtimer ikke i skemaet?
For at holdtimer kan vises i skemaet, skal der være et hold i SkoleIntra som hedder det samme, som holdet hedder i skemaet, og relevante elever skal være ti...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:28 PM
Hvorfor kan jeg ikke se nye *-klasser (førskoleklasser) i Intra?
Når du vil importere nye klasser - f.eks. børnehaveklasser, skal der være flueben ved Opdater liste over klassebetegnelser. Ellers kan klasserne ikke umidde...
Wed, 28 Apr, 2021 at 12:22 PM
Hvorfor modtager nogle forældre ikke adviseringer?
Under Admin > ForældreIntra > Advisering pr. email > Tilmeldte forældre i den valgte klasse kan du se, om forælderen er tilmeldt og har status OK t...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:29 PM
Hvordan finder jeg en udmeldt elevs elevplaner, klasselognoter eller kontaktbog?
Under Databaser > Elever > Udmeldte elever er det muligt at finde visse data fra elever, der ikke længere går på skolen, i op til et år efter, elevern...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:29 PM
Hvorfor kan jeg ikke skrive til bestemte forældre?
Det kan skyldes, forældrene har været logget ind i ForældreIntra længe eller overhovedet. For at udpege forældrene i beskedsystemet skal man du sætte fl...
Tue, 24 Aug, 2021 at 12:54 PM
Hvorfor er infokiosken stoppet om morgenen?
Hvis der ikke er indsat en natlig pause på Infokiosken, kan den gå i stå i løbet af natten pga. den natlige vedligeholdelse af SkoleIntra-serverne. Vi anb...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:29 PM
Hvorfor kan en elev ikke logge på ElevIntra?
Benyttes UNI-login til at logge på ElevIntra, kræver det, der under Admin > Elever > Elevkartotek er oplyst et UNI-login brugernavn på eleven i feltet...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:29 PM
Hvorfor kan jeg ikke importere elev- eller personaledata?
Får du beskeden "Ingen data på central server" kan det være fordi, skolen ikke har godkendt dataoverførsel af itslearning DK (SkoleIntra) WS17 dat...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:29 PM
Hvordan får forældre adgang til skolebestyrelsens redigeringsdel?
Hvis en forælder er oprettet som medlem af skolebestyrelsen under Databaser > Skolebestyrelsen > Medlemmer er skolebestyrelsen, vil forælderen kunne t...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:29 PM
Hvordan giver jeg forældre lov til at uploade billeder til fotoalbum eller billedarkiv?
Som udgangspunkt har forældre ikke lov til at uploade billeder til fotoalbummet eller billedarkivet. Dette kan ændres for den enkelte klasse via Admin > ...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:29 PM