FAQ

Manglende skrivefelter i beskeder, opslag mm.
Oplever du problemer med at få skrivefelter frem forskellige steder i systemet, kan det skyldes de midlertidige Internetfiler. Rens browserens midlertidig...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:28 PM
Hvorfor vises holdtimer ikke i skemaet?
For at holdtimer kan vises i skemaet, skal der være et hold i SkoleIntra som hedder det samme, som holdet hedder i skemaet, og relevante elever skal være ti...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:28 PM
Hvorfor kan jeg ikke se nye *-klasser (førskoleklasser) i Intra?
Når du vil importere nye klasser - f.eks. børnehaveklasser, skal der være flueben ved Opdater liste over klassebetegnelser. Ellers kan klasserne ikke umidde...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:28 PM
Hvorfor modtager nogle forældre ikke adviseringer?
Under Admin > ForældreIntra > Advisering pr. email > Tilmeldte forældre i den valgte klasse kan du se, om forælderen er tilmeldt og har status OK t...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:29 PM
Hvordan finder jeg en udmeldt elevs elevplaner, klasselognoter eller kontaktbog?
Under Databaser > Elever > Udmeldte elever er det muligt at finde visse data fra elever, der ikke længere går på skolen, i op til et år efter, elevern...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:29 PM
Hvorfor kan jeg ikke skrive til bestemte forældre?
Det kan skyldes, forældrene har været logget ind i ForældreIntra længe eller overhovedet. For at udpege forældrene i beskedsystemet skal man du sætte fl...
Tue, 6 Aug, 2019 at 12:48 PM
Hvorfor er infokiosken stoppet om morgenen?
Hvis der ikke er indsat en natlig pause på Infokiosken, kan den gå i stå i løbet af natten pga. den natlige vedligeholdelse af SkoleIntra-serverne. Vi anb...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:29 PM
Hvorfor kan en elev ikke logge på ElevIntra?
Benyttes UNI-login til at logge på ElevIntra, kræver det, der under Admin > Elever > Elevkartotek er oplyst et UNI-login brugernavn på eleven i feltet...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:29 PM
Hvorfor kan jeg ikke importere elev- eller personaledata?
Får du beskeden "Ingen data på central server" kan det være fordi, skolen ikke har godkendt dataoverførsel af itslearning DK (SkoleIntra) WS17 dat...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:29 PM
Hvordan får forældre adgang til skolebestyrelsens redigeringsdel?
Hvis en forælder er oprettet som medlem af skolebestyrelsen under Databaser > Skolebestyrelsen > Medlemmer er skolebestyrelsen, vil forælderen kunne t...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:29 PM