FAQ

Hvad gør jeg hvis Internet Explorer fryser ved valg af modtager til en besked?
Hvis Internet Explorer går i stå, når du i beskedsystemet vil vælge en modtager, kan du forsøge følgende løsninger. I Internet Explorers menu, vælg Fu...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:27 PM
Hvor tildeles adgang til lektiedagbøger?
Under Samarbejde > Dagbøger kan du ved den enkelte dagbog eller lektiedagbog bestemme, hvilke medarbejdere der har adgang.
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:27 PM
Hvorfor kan jeg ikke finde fotoalbums til ForældreIntra?
Fotoalbums, der er indstillet til kun at blive vist på ForældreIntra, ses ikke umiddelbart i PersonaleIntras fotoalbum. Er du administrator, kan du se di...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:27 PM
Hvor ses elevernes brug af lektiedagbogen?
En detaljeret log som viser, hvilke elever der har skrevet i dagbogen, kan findes under Admin > ElevIntra > Gå til menuen Tilpasning > Tracking af ...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:27 PM
Jeg mangler en klasselog. Hvordan får jeg den frem igen?
Ved klassesammenlægninger og -delinger kan du flytte klasselognoterne fra de gamle klasser ind i elevernes aktuelle klasser ved at gå under Samarbejde > ...
Thu, 7 Jun, 2018 at 8:38 AM
Hvorfor mangler et menupunkt i ForældreIntra?
Under Admin > ForældreIntra > ForældreIntras menu er det muligt, menupunktet er markeret som skjult for en eller flere klasser.   Se denne artikel...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:28 PM
Hvordan omdøbes initialer i skemaet?
Skal en medarbejder overtage et skema for en anden medarbejder gøres dette nemmest under Admin > Skemaer > Rediger grundskema. Vælg medarbejderen ...
Wed, 8 May, 2019 at 10:21 AM
Hvorfor har en medarbejder ikke adgang til Skoleportens administrationsmodul?
Undersøg om nedestående krav er opfyldt. Medarbejderen skal have rettigheden Adgang til Skoleport-menu under Admin > Adgang > Brugernes koder og r...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:28 PM
Hvorfor kan jeg ikke finde en bestemt klasse i UPV-modulet?
Der er typisk to årsager til en klasse ikke dukker op på listen under Værktøj > Evaluering > Uddannelsesparathedsvurderinger.  Klassen kan være besk...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:28 PM
Ved overførsel af UPV-oplysninger til Optagelse.dk får jeg fejlen "Elevdata mangler. Kør import af elever igen (F16)." Hvad gør jeg?
Fejlbeskeden Elevdata mangler. Kør import af elever igen (F16) stammer fra Optagelse.dk og betyder, du inde i Optagelse skal gennemføre en import af elevdat...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:28 PM