Benyttes UNI-login til at logge på ElevIntra, kræver det, der under Admin > Elever > Elevkartotek er oplyst et UNI-login brugernavn på eleven i feltet UNI-login brugernavn.


Desuden skal der under Admin > ElevIntra > Adgang til ElevIntra være markeret med flueben ud for eleven.Er begge forudsætninger opfyldt, kan man forsøge at få eleven til at logge på http://mitunilogin.dk for at undersøge, om der er generelle problemer med UNI-loginét. Kan eleven ikke få adgang, skal problemet løses i http://brugeradministration.emu.dk.