For at holdtimer kan vises i skemaet, skal der være et hold i SkoleIntra som hedder det samme, som holdet hedder i skemaet, og relevante elever skal være tilmeldt holdet. 


Hold styres under Databaser > Elever > Hold


Under Admin > Skemaer > Skematype (øverst til højre), skal du ved "klasser og hold" vælge "klasse- og holdbetegnelser".


Under Admin > Skemaer > Undersøg klasse- og holdbetegnelse i hhv. skema og klasselisten, kan du se, om der er hold/klasser i skemaet som ikke findes i SkoleIntra, og derfor ikke vises.


Før du som medarbejder kan se holdtimerne i ForældreIntra, skal du øverst på siden i ForældreIntra vælge at teste som en konkret forældre, hvis barn barn går på holdet.