Når du vil importere nye klasser - f.eks. børnehaveklasser, skal der være flueben ved Opdater liste over klassebetegnelser. Ellers kan klasserne ikke umiddelbart findes i Intra. 


Har du importeret klasserne uden flueben, kan du synliggøre klasserne ved gå til Admin > Tilpasning > Klasser og klikke Opdater automatisk. 


En anden årsag til, du ikke kan se klasserne, kan også være, klasserne ikke er med i importfilen. Om klasserne er med i importfilen, kan du se i preview'et inden du gennemfører importen.