Afdelinger

I forbindelse med klargøringen til det nye skoleår kan det være, at der skal ændres på medarbejdernes og klassernes afdelingstilknytning. Dette gør du under menuen Admin > Tilpasning > Afdelinger.Du kan ændre afdelingstilknytningen for en klasse eller en medarbejder ved at klikke dig ind på den enkelte afdeling og vælge ”Tilknyttede klasser” eller ”Afdelingsteam”. Ligeledes kan der være behov for at tilpasse start- og sluttiderne i skemaerne og booking. Dette kan du gøre under Admin > Tilpasning > Start- og sluttider for skema og booking for afdelinger. Hvis din skole benytter gårdvagtsmodul, kan det også være, at du skal tilpasse gårdvagterne for det nye skoleår. 


Adgang til beskyttede elevdata  

I forbindelse med det nye skoleår kan der også være behov for at ændre rettighederne til beskyttet elevdata – dvs. adgang til elevplaner, kontaktbøger og klasselogs.  

Du skal derfor gå ind under Admin > Adgang > Beskyttede elevdata. Her kan du vælge at tildele adgang ud fra skemaet eller manuelt.Du kan læse mere om adgang til beskyttede elevdata her: 

http://solvej.skoleintra.dk/solvej/VisVejledning.asp?Artikel=Adgangskoder&Bogmaerke=Elevdata&Version =5.13.1&Modul=LI#Elevdata   


Adgang til lektiedagbøger  

Der kan være behov for at ændre adgang til lektiedagbøgerne. Der kan være kommet nye medarbejdere til, som skal have adgang, og der kan være medarbejdere, som ikke længere skal have adgang.  
Du tilpasser adgang til lektiedagbøgerne under Samarbejde > Dagbøger ved at klikke på ikonet Egenskaber.Du kan nu tilknytte nye medarbejdere og fjerne medarbejdere, som ikke længere skal have adgang.
Rettigheder  

Hvis du har medarbejdere, som har fået nye arbejdsområder fx nye vikardækkere osv., skal du sørge for, at de har de rigtige rettigheder under Admin > Adgang > Brugernes koder og rettigheder.  
Du kan læse mere om tildeling af rettigheder på følgende link:

http://solvej.skoleintra.dk/solvej/VisVejledning.asp?Artikel=Adgangskoder&Bogmaerke=Rettigheder&Versi 

on=5.13.1&Modul=LI#RettighederOprydning  

Til sidst er der kun tilbage at rydde op i gamle data i dit SkoleIntra. Dette har du forskellige værktøjer til under Admin > Tilpasning.  


Fjerne gamle data  

Du kan fjerne gamle reservationer, opslag, aktiviteter m.m. ved at markere, hvad du gerne vil have slettet og angive en dato.Du kan slette gamle nyheder, som ikke længere er aktuelle ved at vælge en dato, hvor alle nyheder før denne dato vil blive slettet. Du kan slette gamle dokumenter og billeder ved at angive et datointerval. Dette kan være en god ide for at spare plads på filserveren.SkoleIntra vil søge arkiverne igennem, og du vil få præsenteret en liste over alle de dokumenter og billeder, som ligger i det angivne datointerval. Du kan herefter vælge de filer, som du ønsker at slette. Slet gamle skemaperioder  

Under Admin > Skemaer > Oversigt over skemaperioder. Opret, ret og slet skemaperioder kan du vælge at slette gamle skemaperioder. Det vil gøre arbejdet med skemaerne i SkoleIntra mere overskueligt.