Vi anbefaler, at man benytter Ugeplanen til lektier i stedet for lektiebogen. Du kan herunder få mere viden om ugplanen.

Fordele:

 • Nemt at tilføje indhold via ens eget skema
 • Indhold først synlig efter udgivelse
 • Pushnotifikation/mail/notifikation til forældre ved udgivelse
 • Pushnotifikation/mail/notifikation om ændringer i ugeplanen
 • Elever og forældre kan se skema i ugeplanen
 • Mobilvenlig visning af Ugeplanen på mobile enheder
 • Muligt at vedhæfte filer
 • Ingen arbejde ifm. med oprulning
 • Ugeplanen videreudvikles
 • Man kan oprette ugeplaner for hold
 • Ingen vedligeholdelse af skabeloner
 • Mulighed for at gemme som kladde
 • Mulighed for at skrive interne noterSom medarbejder finder man ugeplanen via menupunktet Ugeplan & Lektier. Når man står på menupunktet Ugeplan & Lektier, er der 2 faner vedr. Ugeplaner- UGEPLANER og MIN UGEPLAN. 

Der er en ugeplan for hver uge for alle klasser/hold. (hvis man ikke kan se fanerne skal administratoren aktivere menupunktet)


Den første fane hedder UGEPLANER. Via denne fane har man adgang til alle ugeplaner på skolen, og det er også muligt at tilføje indhold til ugeplanerne.

Når man tilføjer indhold til en ugeplan, tager man altid udgangspunkt i en klasse/hold, og man vælger altid hvilket fag det omhandler (man kan også vælge "uden angivelse af fag" hvis informationen ikke gælder et bestemt fag). Det er nemt at tilføje et fag, og det er også nemt at redigere indholdet for faget igen.


Sådan ser det ud, når man tilføjer indhold i ugeplanen via fanen Ugeplaner.Hvis man har skema i SkoleIntra, kan det være en stor fordel at indskrive indhold i ugeplanen via fanen MIN UGEPLAN i stedet for.

Når man som medarbejder går til Min ugeplan, får man et overblik over, hvad man selv har indtastet i ugeplanen for den aktuelle uge. Visningen viser alle klasser, man har indtastet indhold for.

Hvis man vil tilføje indhold til en ny lektion, klikker man bare på lektionen ude til højre, hvor man kan se ens eget skema. Når man klikker på en lektion åbnes editoren, og man kan skrive indhold for det valgte fag.


En ugeplan er ikke synlig for elever og forældre før den udgives. Når man vil udgive Ugeplanen, skal man gå til fanen Ugeplaner > vælge klassen, og trykke på udgiv. I det øjeblik man trykker på udgiv bliver der sendt en pushnotifikation til forældre der benytter app'en, om at en ny ugeplan er udgivet, og ugeplan er nu tilgængelig for Forældre- og ElevIntras forside.

Man kan godt rette/tilføje/slette i ugeplanen selvom den allerede er udgive. Rettelser bliver automatisk synlig i ugeplanen.


Sådan ser ugeplanen ud for elever og forældre (eksempel)Mange af de skoler som i dag benytter ugeplanen, har typisk en ordning om at klasselæreren udgiver ugeplanen for næste uge om fredagen.