Nyt i denne version


  • Min ugeplan
  • Skemavisning i ugeplan for forældre
  • Nemmere at finde noter i klasseloggen
  • Interne noter i vikarskemaer
  • Information om skolebestyrelsesbeskeder
  • Skolekom oprydning
  • FejlrettelserMin ugeplan

Der er kommet en ny fane under Ugeplan. Fanen hedder Min ugeplan, og i Min ugeplan kan du se det indhold, som du har indtastet i ugeplanen.


Derudover kan du se dit skema yderst til højre. Hvis du klikker på en lektion i skemakolonnen, får du mulighed for at indtaste indhold til netop denne lektion i ugeplanen. Du kan derfor udfylde ugeplanen for flere klasser - uden du behøver at hoppe mellem klasserne.


I Min ugeplan er det også muligt at se om en klasses ugeplan er udgivet eller ej.
Skemavisning i ugeplan for forældre
Forældre kan nu også se skemaet i ugeplanen.Nemmere at finde noter i klasseloggen
Vi har i indført 3 nyheder, som gør det nemmere at finde en klasselognoter. 


Nyhed 1: I menuen til venstre er det nu muligt at vælge "Mine noter". Klikker man på Mine noter, vil man en liste over de noter, man selv har oprettet.


Nyhed 2: Vi har tilføjet et søgefelt øverst til højre. Søgefeltet søger på elev, note og kategori. (der skal minimum søges efter ord på 3 bogstaver)


Nyhed 3:  En tilføjelse til menupunktet Nyeste noter. Tidligere viste dette menupunkt de sidste 20 noter i kronologisk rækkefølge. Vi har nu indført uendelig scroll til Nyeste noter, hvilket betyder, at man nu kan scrolle gennem alle de noter man har adgang til.Interne noter i vikarskemaet
Det er nu muligt at indtaste en intern note ud for hver lektion i vikarskemaet. Den interne note kan kun ses af personer, som har adgang til at oprette vikarskemaer. 


Teksten fra den interne note vises også under Admin > Fra kontoret > Vikarstatistik > I alt.


På nedenstående sider kan man også se den interne note, men der er mulighed for at slå den til og fra.


Admin > Fra kontoret > Vikarskemaer > Oversigt over vikartimer

Admin > Fra kontoret > Vikaroptælling - lærer

Koordination > Skemaer > Vikartimer for klasserInformation om skolebestyrelsesbeskeder
I forbindelse med indkørslen af de nye muligheder for skolebestyrelsesmedlemmer, kan der være skolebestyrelsesmedlemmer, som ikke længere kan se skb-beskeder i classic besked indbakken. Er dette tilfældet vil man modtage nedenstående besked.Skolekom oprydning
Da Skolekom er lukket har vi fjernet referencer til Skolekom forskellige steder i SkoleIntra.