Nyt Skoleår 2024

Vejledning og huskeliste til skoleårsskiftet
Vejledning og huskeliste kan downloades nederst i artiklen. Se videovejledningen her.  Vær opmærksom på, der kan være en lille forskel på videoen og årets...
Fri, 31 Maj, 2024 kl. 8:10 AM
Import af elevdata for det nye skoleår
Når skoleåret er skiftet og du kan bekræfte, data er oprullet korrekt, er du klar til at importere elev- og forældreoplysninger for det nye skoleår. Dette g...
Tue, 6 Jun, 2023 kl. 9:19 AM
Skemaer for næste skoleår
Når skemaerne for det kommende skoleår er klar, kan de importeres til SkoleIntra i Classic under Admin > Import/Eksport. Importerer du fra Tabulex TRIO e...
Wed, 7 Jun, 2023 kl. 9:06 AM
Teams for det nye skoleår
Justering af teams ifbm. næste skoleår gøres i Classic under Databaser > Personale > Teammedlemmer. Her kan du  f.eks. kopiere de nuværende teams saml...
Tue, 6 Jun, 2023 kl. 10:23 AM
Tilpasning og oprydning
I forbindelse med skoleårsskiftet kan der være behov for at foretage oprydning og tilpasninger. Afdelinger I forbindelse med det nye skoleår kan være n...
Wed, 7 Jun, 2023 kl. 1:45 PM
Aktiviteter til næste skoleår
Du kan oprette aktiviteter i det kommende skoleår i kalenderen som normalt. Skal en klasse tilknyttes aktiviteten, skal det være den klasse, eleverne går i ...
Tue, 6 Jun, 2023 kl. 9:34 AM
Hvornår kan det nye skoleårs elevdata importeres?
Normalt kan du importere det nye skoleårs data, når det er tilgængeligt hos STIL og du har skiftet skoleåret i SkoleIntra. Importen udføres i Classic under ...
Wed, 7 Jun, 2023 kl. 1:46 PM
Udveksling af elevdata mellem skoler
Elevdata i form for elevplaner, klasselogs og kontaktbogsnoter kan udveksles mellem en anden skole på udvalgte elever. Dette foregår i Classic under Admin &...
Tue, 6 Jun, 2023 kl. 8:43 AM
Hvor er huskelisten til skoleårsskiftet?
Huskelisten findes på side 11 i vejledningen Nyt skoleår i SkoleIntra. Vejledningen findes som bilag nederst i denne artikel.
Mon, 3 Jun, 2024 kl. 1:23 PM
Skift af skoleår med klasseoprulning
Skift af skoleår gennemføres i Classic under Admin > Tilpasning > Skift til nyt skoleår. Har du elever, som rykker et klassetrin op til næste skoleår,...
Tue, 6 Jun, 2023 kl. 8:44 AM