Det kan skyldes, forældrene ikke har været logget ind i ForældreIntra længe eller overhovedet.

For at udpege forældrene i beskedsystemet skal man du sætte flueben ved Vis også inaktive brugere i skærmbilledet til udvælgelse af modtagere.