Hvis du under Samarbejde > Beskeder har problemer med at vælge bestemte klasser som modtagere, kan det skyldes, klassen ikke findes på den valgte afdeling.


Du kan vælge afdeling vha. rullepanelet som vist nedenfor.Ønsker du som udgangspunkt at kunne se alle afdelingers klasser i beskedsystemet, kan du under Databaser > Personale > Personalekartotek på den enkelte medarbejder sætte Primær afdeling til "Ingen primær afdeling."


Klasser og deres tilknytning til afdelinger styres under Admin > Tilpasning > Afdelinger.