Der er typisk to årsager til en klasse ikke dukker op på listen under Værktøj > Evaluering > Uddannelsesparathedsvurderinger. 


Klassen kan være beskrevet med et forkert klassetrin. Dette justeres under Admin > Tilpasning > Klasser. Kun klasser på 8. eller 9. klassetrin vises i UPV-værktøjet. Det er ligemeget hvis klassen består af elever på blandede trin. Man justerer klassetrinnet uanset og nøjes med at vurdere uddannelsesparathed for de relevante elever.


Desuden kan en medarbejder kun vælge klasser, de har fået adgang til under Admin > Adgang > Beskyttede elevdata.


Kan en medarbejder til trods for ovenstående er i orden, stadig ikke se de korrekte klasser i UPV-værktøjet kan man prøve at gå under Admin > Adgang > Beskyttede elevdata og benytte funktionen Genopfrisk cache.