Mangler en klasse under Værktøj > Evaluering > Uddannelsesparathedsvurderinger kan det skyldes, klasens klassetrin er forkert angivet, eller fordi medarbejderen mangler adgang til klassens beskyttede elevdata.


Klassetrin kan undersøges og justeres under Admin > Tilpasning > Klasser. Der kan ikke laves vurderinger for klasser på 7. årgang og under. Bemærk, at selvom en klasse f.eks. hedder "7A" kan klassetrinnet stadig være indstillet til noget andet end 7.


Adgang til beskyttede elevdata tildeles under Admin > Adgang > Beskyttede elevdata.

Uddannelsesparathedsvurdering