Nyt i denne version


  • Fraværsregistrering for forældre

  • Fraværsstatistik for forældre

  • Forbedringer og rettelser
    Fraværsregistrering for forældre

Adgangsstyring

Det er nu muligt at give forældre adgang til at registrere fravær for deres barn/børn. For klasser man allerede har i SkoleIntra vil funktionen IKKE være åben automatisk, og man skal derfor aktivere den. Dette kan man gøre 3 forskellige steder.

Admin > ForældreIntra > ForældreIntras menu (kræver administratorrettigheder)

Admin > ForældreIntra > Vis/skjul funktioner

Admin > ForældreIntra > Standardopsætnining (hvis man benytter standardopsætning. Kræver administratorrettigheder)

Nye klasser vil som udgangspunkt have funktionen aktiveret. Hvis man ønsker at deaktivere funktionen, skal man huske at gøre dette, hvor det også samtidig er en god idé, at forholde sig til de andre funktioner der kan aktiveres/deaktiveres for forældre.

Sådan ser det ud

Forældre har adgang til fraværsfunktionen via hovedmenupunktet Kontaktbog, hvor de derunder kan vælge fanen Fravær.

Nedenstående billede viser hvordan det ser ud for forældre, og hvilke muligheder forældrene har.


Som medarbejder er det muligt at se hvem der har oprettet noten i fravær. Hvis noten er oprettet af forælder vil der stå navnet på forælderen. Hvis noten er oprettet af medarbejder vil der stå medarbejderens initialer.
Fraværsstatistik for forældre

Adgangsstyring
Der gives adgang til fraværsstatistik på samme måde, som der gives adgang til fraværsregistrering (se evt, afsnittet herover). 


Fraværsstatistik og fraværsregistrering er uafhængig af hinanden, og kan man kan derfor godt nøjes med at åbne for en af funktionerne.


Hvis funktionen er åben, kan forældre tilgå statistikken via hovedmenupunktet Kontaktbog, og så vælge fanen Fraværsstatistik.

Sådan ser det ud
Præsentationen af fraværsstatistikken er næsten den som, som den medarbejdere har adgang til. Forskellen er, at forældre naturligvis kun kan se fravær for deres eget barn, og de kan ikke vælge mellem lovlig/ulovlig fravær.
Forbedringer og rettelser

Fra d. 02.02

- Fremtidige opslag vises nu også på opslagssiden for opretter. Vi har også tilføjet et ikon, så man kan se, at det er et fremtidig opslag.


- Manglende klokkebesked vedr. nyt opslag for medarbejdere - rettet


- Oversættelsesopdatering


D 25.2

- Filer vedhæftede vikarskemaer i modern vises nu bedre i classic


- Fejl ved kopiering af spørgeskemaer med apostrof - rettet


- Fejl i vagtbog i meget særlige tilfælde - rettet


- Fejl ved visning af skolebestyrelsens medlemmer for eksterne skb-medlemmer - rettet