Du finder fraværsmodulet via hovedmenupunktet Registrering.


Du kan oprette fravær for klasser og hold, som du har adgang til via beskyttede elevdata. Hvis du mangler adgang til klasser eller hold skal du kontakt din SkoleIntra administrator.Herunder er beskrevet forskellige fraværsregistreringsscenarier.


Scenarie 1 - Lektion 6 torsdag er slut, og jeg vil registrere fravær for timen 


Jeg går ind i fraværsmodulet. Her ser jeg som udgangspunkt mit skema, og jeg klikker derfor på den ønskede lektion - i dette tilfælde 9B ENG 6. lektion torsdag.Der er 3 ting jeg skal registrere.

- Alexa kom for sent

- Alis mor har skrevet, at han er taget hjem pga. mavepine

- Anders er ikke dukket op til timen og jeg ved ikke hvorfor


Jeg udfylder derfor som vist herunder og gemmer. Som du kan se, har jeg sat flueben i RESTEN AF DAGEN ud for ALI, det har jeg gjort fordi jeg er bekendt med, at han er fraværende resten af dagen.Der sendes automatisk en kontaktbogsnote til de berørte forældre. Herunder vises kontaktbogsnoten oprettet for Anders.

Scenarie 2 - Lektion 7 er slut, og jeg vil registrere fravær for timen

Jeg går ind via skemaet og klikker på 09B ENG.


Det eneste jeg skal registrere for denne lektion er, at Anders heller er dukket op til denne lektion.


Når lektionen åbnes, kan jeg se der registreret fravær for Ali - det er fordi jeg valgte "Resten af dagen" i lektion 6. Jeg nøjes derfor med at udfylde for Anders og gemmer nederst på siden.

Scenarie 3 - Der mangler at blive registreret for Anders

Jeg møder en kollega på gangen, som fortæller at Anders faktisk ikke har været der hele dagen, men der mangler at blive registreret fravær for de første lektioner.


På forsiden af fraværsmodulet vælger jeg Anders i elevvælgeren, og klikker på vælg.


Jeg ser nu fraværet for Anders for dagen, og kan se det fravær jeg allerede har registreret.


Jeg skal nu have tilføjet fravær for alle lektionerne. Jeg skriver derfor "Anders er ikke mødt til timen" i øverste felt og klikker på ikonet ude til højre. Ved at klikke på ikonet ude til højre bliver alle nedenstående lektioner udfyldt med min tekst. Billedet kommer derfor til at se ud som herunder, og jeg gemmer derefter.
Scenarie 4 - Oprette fravær for 2 elever 

Jeg er informeret om at Arne og Cecilie fra 9B ikke kommer på fredag. De skal begge 2 på sygehuset.


Jeg går derfor ind i fraværsmodulet, og finder de 2 elever i elevboksen og klikker på Vælg.


Jeg vælger nu øverst til venstre i kalenderen fredag. Derefter ser for jeg vist fravær for de 2 elever. Jeg skriver "På sygehus" i øverste felt for Arne og klikker på ikonet ude til højre, og gør derefter det samme for Cecilie og klikker gem.Scenarie 5 - Slette fravær for elev

Jeg får information om at Cecilie alligevel ikke skal på sygehuset fredag.


Jeg vælger derfor Cecilie i elevboksen og går til fredag. I første lektion vælger jeg Ingen Fravær og sletter teksten. Jeg kopiere herefter til resten af lektionerne via ikonet til højre og vælger gem.


Scenarie 6 - Statistik over fravær

Jeg har møde med forældrene til en elev i morgen, og vil i den forbindelse gerne vide hvor meget fravær eleven har haft.


Jeg går til Registrering > Fraværsstatistik. Her kan jeg få et overblik over klassen, samt detaljer for hver elev.Via Export nederst på siden, kan man udtrække alt registreret fravær til Excel.