Nyt i denne version

- Visning af elevplaner og årsplaner for eleverne


- Formatering af tekst i klasseloggen


- Ny adgangsindstilling til klasseloggen

- Lukning af klasseloggen i classic


- FejlrettelserVisning af elevplaner og årsplaner for eleverne

Hvis en elevplan eller en årsplan er valgt til at blive offentliggjort på ElevIntra, er de nu også synlige for elevene i ElevIntra. Hvis man har afsnit i elevplanerne, som kan udfyldes af eleverne, kan eleverne også udfylde disse afsnit.

Formatering af tekst i klasseloggen 

Det er nu adgang til at formatere ens tekst i klasseloggen ved oprettelse eller redigering af en note.


Ovenstående note vil se ud som herunder, når den vises i klasseloggen.
Ny adgangsindstilling til klasseloggen

Er man administrator vil man nu have adgang til en ny generel indstilling for klasseloggen. Den nye indstilling hedder Klasselogvisning og findes under Admin > Adgang > Beskyttede elevdata.
Der er 2 muligheder i klasselogvisning:

1 - "Medarbejdere ser IKKE noter oprettet via et hold, medmindre medarbejderen også har adgang til holdet i beskyttede elevdata." Dette er standardindstillingen, og den vil være valgt som default. Det er også denne indstilling, som er blevet benyttet før denne release.

2 - "Hvis medarbejdere har adgang til en klasse, og der oprettes klasselognoter for en elev i klassen via et hold, så kan medarbejderen se noten via klassen, selvom medarbejderen ikke har adgang til holdet." 

Indstilling 2 er ny, og hvis den vælges, så kan medarbejdere, som har adgang til en klasse også se hold-noter som oprettes til eleverne i klassen - selvom medarbejderen ikke har adgang til klasse. Medarbejderen kan ikke se holdnoter for elever, som ikke indgår i de klasse de har adgang til.Lukning af klasseloggen i classic
Som informeret om i længere tid lukkes der nu for klasseloggen i Classic. Det er ikke hensigtsmæssigt at vedligeholde samme funktion i både classic og modern, og derfor vil flere ikke-administrator funktioner med tiden blive lukket i classic. Vi vil dog informere om dette i programmet før det sker.


Fejlrettelser
 

- I nogle situationer blev der ikke sendt notifikation eller push notifikation ved ændringer i ugeplanen. Dette er rettet, ligesom der nu også sendes information hvis en lektion slettes i ugeplanen.

- Der har været problemer med korrekt visning af ugeplanen i classic, og det er nu rettet. Fejlvisningen har ikke være et problem i modern, og derfor har det set korrekt ud for forældre.

- Problem med korrekt visning af feriedage vis i elevernes skema på forsiden af ElevIntra - rettet.