Nyt i denne version


  • Kontekstbaseret søgning i klasseloggen
  • Bedre håndtering af lange sms'er
  • FejlrettelserKontekstbaseret søgning i klasseloggen

Øverst til højre i klasseloggen kan man søge efter klasselognoter. Før denne opdatering blev der altid søgt i alle de noter, man havde adgang til. Vi har nu ændret søgefunktionen, så der nu altid søges i den kontekst man står i. Har man f.eks. valgt "Mine noter", så søges der kun i "Mine noter". Står man på en klasse søges der kun i klassens noter. Herunder er et eksempel, hvor der er lavet en søgning, efter man har valgt eleven Jane. I venstre side fremgår konteksten også - i dette tilfælde kan man se, at der blev søgt for Jane.Menupunktet "Nyester noter" er omdøbt til "Alle noter". Menupunktet indeholder alle noter, man har adgang til, men de vises i kronologisk rækkefølge.Bedre håndering af lange sms'er

Hvis man modtager en sms, hvor det ikke er muligt at se hele indholdet i sms'en, bliver man nu gjort opmærksom på dette i sms'en. Når en sådan situation opstår, så vil der nederst i sms'en stå "Se mere i SkoleIntra".


For at fremtidssikre sms mulighederne har vi opdateret vores sms-motor.Fejlrettelser

Problemer med år 2021: Flere steder i classic var der problemer med håndtering af dato'er for året 2021. Det kom bl.a. til udtryk ved visning af skema og import af skema for år 2021 - fejlen er nu rettet.


Fejl ved login: Nogle har oplevet ikke at kunne logge ind, og har i stedet fået en fejlbesked. Vi har fundet årsagen til dette, og rettet denne fejl.

Forkerte modtagermuligheder i ForældreIntra: Hvis man har valgt, at forældre i en klasse IKKE må skrive til andre forældre, så var det muligt for forældre at finde andre forældre via Til-feltet i beskedsystemet. Fejlen er nu rettet.


Cookie problem: En cookie blev ikke slettet korrekt ved udlogning, og det kunne i nogle tilfælde give problemer ved ny login. Fejlen er rettet.