Nyt i version 5.105


  • Klasselog og beskyttede elevdata

  • Ubesvaret forespørgsel?

  • Visning af Særlig information under Kontakt

  • Beskedindstillinger

  • Tilpasninger i Fraværsmodulet

  • Bedre info ved kopi som e-mail

  • FejlrettelserKlasselog og beskyttede elevdata

I Modern var det tidligere kun muligt at se klasselognoter på elever, hvis klasse man havde adgang til i de beskyttede elevdata. Nu kan medarbejdere se klasselognoter på enkelte elever i klassen, de har fået tildelt adgang til, selvom de ikke har adgang til klassen generelt. I eksemplet nedenfor betyder det, CW nu kan se klasselognoter på hele 5B, 2BTEAM samt tre elever i 7A.


Går man i Modern ind på 7As klasselog, kan man som vist nedenfor se klasselognoter for netop disse tre elever.

Adgang til klasselognoter på hold foregår stadig kun på holdniveau og styres ikke på individuelle elever.


Der er desuden rettet en fejl som gjorde, der blev vist klasselognoter for slettede elever.Ubesvaret forespørgsel?

Medarbejdere kan nu på forsiden se, om de har en ubesvaret forespørgsel. Vi har også flyttet fødselsdage nederst i Din dag sektionen.


Visning af særlig information under Kontakt

Hvis man i elevkartoteket har indtastet særlig information om en elev, er denne information nu synlig for medarbejdere under menupunktet Kontakt.


Beskedindstillinger

Det har på indstillingssiden ikke været tydeligt, at elementer valgt i højre boks også kunne vælges af forældre/elever, selvom prikken stod i "Alle skolens medarbejdere". Det har heller ikke ikke været tydeligt, eksterne og teams ikke er en del af "Alle skolens medarbejdere". Vi har derfor justeret lidt på beskedindstillingssiden.

 

Tilpasninger i fraværsmodulet
Har man lektioner, hvor mere end 1 underviser har samme klasse, kunne det forekomme, den ene lærer ikke kunne se, hvad den anden lærer har skrevet i fravær - og omvendt. Dette er ændret, så de to lærere altid kan se fraværet.


Man kan nu også se dato i fraværsmodulets skemavisning.Bedre info ved kopi som e-mail

Benytter man "kopi som e-mail", tydeliggøres det nu for modtageren af mailen, at beskeden kun kan besvares i SkoleIntra.Fejlrettelser

Tekstændring i modtagerbokse.


Skraldespandsikonet mangler ikke længere.Nogle gange kunne elever på listen i fraværsmodulet være skjult under "Tilføj" og "Fortryd" knapperne. Dette er rettet.
Flere brugere har oplevet fejl ved tilgang til Blanketter eller klasselog - rettet.


Skema for elev valgt via elevens kort kunne i nogle situationer være ukorrekt - rettet.


En fejl i beskedsystemet som gjorde, elever kunne finde beskedmodtagere i søgefeltet, selvom de ikke burde kunne sende til personen - rettet.


I individuelle svar i forespørgsler kunne der være manglende oplysninger, hvis forældre havde mere en ét barn - rettet.