Nyt i denne version


- Adgang til flere funktioner på PersonaleIntra Modern

- Kontrol over menupunkter på PersonaleIntra Modern

- Specialtegn i kodeord

- Kodeord - udløbstid

- Visning af elevnavn ved oprettelse af kontaktbogsnote

- Bedre intern logning

- App nyt 

- FejlrettelserAdgang til flere funktioner fra PersonaleIntra Modern
Vi har tilføjet adgang til flere funktioner i PersonaleIntra Modern. I den forbindelse har vi samlet nogle af de tidligere menupunkter under nye menupunkter. De 2 nye menupunkter er Registrerering og Planer.

Under Registrering finder man Klasselog, Læsekontrakt, Vagtbog og UPV. UPV er ny i Modern.Under Planer finder man Elevplaner, Årsplaner og Udviklingsplaner. Disse funktioner har ikke tidligere kunne tilgås direkte fra fra Modern.Kontrol over menupunkter på PersonaleIntra Modern
Som administrator kan man på classic skjule/vise menupunkter på PersonaleIntra via Admin > Tilpasning > Menusystem. Vi har nu tilføjet mulighed for også at skjule/vise menupunkterne på PersonaleIntra Modern.

For menupunktet Registrering er det også muligt at indstille hvilke faneblade, som skal vises under dette menupunkt. Mulighed for at skjule/fjerne faneblade vil blive udvidet i en fremtidig release.


Vi anbefaler, at man som administrator går listen igennem, og laver evt. ønskede tilpasninger.Specialtegn i kodeord
Der er nu muligt at benytte specialtegn i kodeord. Dette gælder både for medarbejdere, forældre og elever. Ændringen gælder kun det vi kalder normalt login og altså ikke uni-login.Kodeord - udløbstid
I classic kan man som administrator via Admin > Adgang > Brugernes koder og rettigheder > Adgangskoders gyldighedsperiode, vælge hvor længe et kodeord skal være gyldig. Denne funktion har ikke haft nogen effekt siden den nye loginside blev introduceret. Vi har nu sikret os at der tages højde for kodelevetiden.. Det betyder, at hvis man har valgt en levetid, og levetiden er udløbet, så vil man som medarbejder blive bedt om at vælge et nyt kodeord. Ændringen gælder ikke uni-login, men alm. login.Visning af elevnavn ved oprettelse af kontaktbogsnote
Det er nu muligt at se navnet på den aktuelle elev, mens man står i oprettelsesvisningen.App nyt
Vi arbejder i øjeblikket på at løse 2 problemer som opleves i appen. Problemerne opleves primært hos nogle Android brugere.

Problem 1: Nogle brugere oplever, at der ikke vises noget indhold i appen - kun knapper i top og bund.

Problem 2: Nogle brugere oplever, at de skal vælge skole hver gang de åbner appen.Bedre intern logning

For bedre at kunne være i stand til at fejlsøge på nuværende og evt. fremtidige problemer vedr. login, så har vi optimeret den måde hvorpå vi internt logger denne proces.Fejlrettelser

- Selvom sfo var valgt som målgruppe ved en forespørgsel, ville alle klassens forældre modtage pushnotifikation ved besked vedr. forespørgslen.

- Det var ikke muligt at se læsekontrakter fra sidste skoleår.