Nyheder og forbedringer


  • Ændring af personaleimport og sletning af personale
  • Mulighed for at afdelingsopdele hvem der får besked, når en ressource bookes
  • Mulighed for at korrigere sorteringsrækkefølgen på forældre i oversigter og lister
  • Forbedring af sikkerheden med færre gener


Fejlrettelser


  • Det er nu ikke længere muligt ved en fejl at sende SMS til de forældre, der IKKE har fået tildelt adgang til ForældreIntra
  • Problemer med visning af tidspunkter for bookninger sidst på dagen rettet
  • Bedre håndtering af slettet personale ved import fra flere skoler
  • Bedre håndtering af adgang til ”klasseloggen” på Fællesnet og andre skoler, der ikke bruger NSI login


Klik her for at læse Nyt i SkoleIntra Classic