Nyt i denne version

  • Overfør indhold fra en undervisningsplan til ugeplanen
  • Dato vises ikke længere under mapper på Skoleporten
  • Fejlrettelser


Overfør indhold fra undervisningsplaner til ugeplanen

Hvis man har adgang til de pædagogiske værktøjer, så er der mulighed for at oprette undervisningsplaner. Hvordan du oprette undervisningsplaner, kan du se mere om her: https://www.youtube.com/watch?v=G4KzjZrKeMk .


Hvis du har oprettet undervisningsplaner, kan du nu tilføje indhold fra undervisningsplanen til ugeplanen. Herunder ses et eksempel af en del af en undervisningsplan for Engelsk, hvor der også er tilføjet opgaver til hver lektion. Læringsmål er ikke tilføjet i dette eksempel.


Som man kan se i eksemplet herover, er der påsat datoer fra uge 2 i 2019. Hvis man går til ugeplanen, er der nu en knap som hedder "indsæt planer". Klikker man på denne, så får man mulighed for at indsætte indhold fra de undervisningsplaner, man har oprettet til ugen. 


Sådan ser det ud, når undervisningsplanen er tilføjet til ugeplanen. Ønsker man at fjerne en eller flere undervisningsplaner i ugeplanen, kan man nemt gøre dette ved at klikke på kryds-tegnet på undervisningsplanen.


Når elever og medarbejdere ser ugeplanen, kan de via den indsatte undervisningsplan klikke sig videre til oversigten over alle undervisningsplaner. Dette kan forældre ikke.


For at funktionen skal virke korrekt, så er der nogle forudsætninger, som skal være opfyldt. Du kan se listen af forudsætninger herunder, men mange vil opleve, at de fleste af disse allerede er opfyldt, hvis der er oprettet en undervisningsplan.


  1. Undervisningsplanen skal være aktiveret
  2. Man skal som medarbejder være tilknyttet faget - noget som for de fleste automatisk sker via skemaet, men man kan også blive tilknyttet faget manuelt.
  3. Emne og Emneikon, Titel, Beskrivelse, Læringsmål, Resurser og aktiviteter kan tilføjes ugeplanen - har man selv oprettet andre felter kan de ikke overføres.
  4. Der skal være en dato på de lektioner i undervisningsplanen, som skal tilføjes ugeplanen, og datoen skal matche den uge i ugeplanen man importerer til.
  5. Fagene oprettet i de pædagogiske værktøjer skal være oprettet automatisk ud fra skemaet, og det er noget som sker automatisk minimum en gang om dagen. Har man manuelt oprettet fag i de pædagogiske værktøjer kan de ikke benyttes til denne funktion.
  6. Navnet på de fag man har i skemaet, skal matche mindst én af kolonnerne  at Admin > Tilpasning > Fag. Så hvis ens fag ser ud som herunder, så skal Engelsk i ens skema hedde Engelsk eller ENG. Hvis et betegnelse ikke matcher, så kan man rettet skemabetegnelsen under Admin > Tilpasning > Fag.

        Dato vises ikke længere under mapper på Skoleporten
Da datoen som vises under dokumenter på Skoleporten ofte er misvisende, har vi valgt ikke at vise denne dato, når den vises på den offentlige Skoleport. Datoen som herunder ses til venstre for den røde pil, er derfor ikke længere være synlig.


Nyt i SkoleIntra Classic version 5.61.0

Læs mere om hvilke nyheder, der er i SkoleIntra Classic ved at klikke Nyt i SkoleIntra Classic 5.61.0