Nyt i denne version

  • Nemmere at se hvem en besked er sendt til
  • Optimering af oprettelsesprocessen for nye medarbejdere/elever
  • Ændring af indlogningsprocessen
  • Fejlrettelser


Hvem er beskeden sendt til?

Når man går til sendte beskeder, har vi nu gjort det nemmere for dig at se, hvem du har sendt beskeden til. Tidligere fremgik det ikke hvem beskeden var sendt til.


Optimering af oprettelsesprocessen for nye medarbejdere/elever

Tidligere kunne der gå op til 24 timer før en nyoprettet medarbejder/elev kunne logge ind på SkoleIntra. Vi har nu optimeret vores interne processer, og det betyder, at nyoprettede medarbejdere/elever nu kan logge ind straks efter de er oprettet på eller importeret til SkoleIntra. Der kan dog forstat gå op til 24 timer før en nyoprettet bruger har adgang til de pædagogiske værktøjer i SkoleIntra.


Nyt i SkoleIntra Classic version 5.55.0

Læs mere om hvilke nyheder, der er i SkoleIntra Classic ved at klikke her