Den forenklede integration mellem SkoleIntra og itslearning (light integration), giver adgang til både SkoleIntra og itslearning.Sådan virker den forenklede integration

Med den forenklede integration ser Modern forsiden således ud efter login.


Når man vil åbne itslearning sker dette via menupunktet øverst til højre ved at klikke på menupunktet itslearning.

Når man klikker på menupunktet itslearning, åbnes et ny fane hvor itslearning platformen vil være tilgængelig. (Elever tilgår itslearning på præcis samme måde som personalet)

Med den forenklede integration opnås bl.a. nedenstående fordele:


  • Single sign on - er man logget på SkoleIntra, kan man hoppe til itslearning uden at skulle genindtaste loginoplysninger.

  • Automatisk synkronisering af fag, undervisere og klasser - fag, undervisere og klasser som findes i skeamet i SkoleIntra synkroniseres automatisk over til itslearning, og tilknytningen til de enkelte fag sker også automatisk.

  • Integration mellem Planer(itslearning) og Ugeplan(SkoleIntra) - Som i den fulde integration er det også i den forenklede integration mulig at overføre indhold fra Planer til Ugeplanen.
    Se evt. mere her: https://helpdesk.itslearning.dk/en/support/solutions/articles/7000043219-skoleintra-release-5-61-releasedato-20-12-2018

  • Fordele i både SkoleIntra og itslearning - Dét at SkoleIntra og itslearning med den forenklede integration har deres egen browserfane til rådighed, medfører fordele for begge systemer. Bl.a. vil der være en kortere logintid til SkoleIntra, og der vil nu også være adgang til itslearnings nye forside i itslearning.