Nyt i denne version

       

 • Sortering af skematekst i lektioner er nu muligt. Før var det således, at hvis der var mere end 1 information i en lektion, blev skemateksten i lektionen sorteret udelukkende ud fra medarbejderinitialer. Nu er der kommet en ekstra sortering, som betyder, at fag i lektionsteksten der ikke findes under ADMIN > TILPASNING> FAG, bliver vist sidst. 

  Har man f.eks. nedenstående 2 skemabrikker i samme lektion, og findes faget DAN under ADMIN > TILPASNING> FAG, og faget STØ ikke findes, så vil sorteringen være som herunder.

  Nu
  BB DAN
  AA STØ


  Før
  AA STØ 
  BB DAN

  Hvis man har 2 skemabrikker i samme lektion, og i dag benytter samme fagbetegnelse på begge skemabrikker, men ønsker at ændre sorteringen, så vil det være nødvendigt at ændre fagbetegnelse på den ene af skemabrikkerne.


 • I højre side af ugeplanen, hvor skemaet vises, fremgår evt. dubletter for samme lektion nu ikke længere.

 • Hvis man er påsat som en del af skolens ledelse under DATABASER > PERSONALE> PERSONALEKARTOTEK > SKOLENS LEDELSE, kan man nu se fraværsstatistik for alle klasser. Så hvis man har adgang til alle klasser i beskyttede elevdata udelukkende for at se fravær, er dette ikke længere nødvendigt.

 • Når man i kalenderen skifter mellem fanerne Min kalender og Skolens kalender huskes ens valg af periode.

 • I rullepanelet på fanen Fravær, er der nu tilføjet søgefunktion i rullepanelet. • Under Admin er der for administratorer nu en genvej til oversigt over børn i SFO.

 • Hvis man har information om f.eks. elevnr. eller linje på eleverne, så blev det tidligere vist under Kontakt med overskriften "Efterskoleoplysninger". Overskriften er nu ændret til "Andre oplysninger", da felterne nødvendigvis ikke kun benyttes af efterskoler.

 • For at højne sikkerheden, vil der ske en 10 minutters blokering af ens brugernavn, hvis man har foretaget 10 loginforsøg med forkert brugernavn/kode.


 • I Admin (classic), kan man nu under ADMIN > TILPASNING > MENUSYSTEM styre om man vil vise fanen Fravær for medarbejdere i Modern eller ej.

 • I editoren er det nu muligt at benytte bogmærker.
Fejlrettelser

 • Når man klikkede på en notifikation om nyt dokument i skolebestyrelsen fik man en fejl - rettet

 • Ved oprettelse af SFO aktivitet (uden påsætning af klasser), var aktiviteten ikke synlig for forældre. Dette er nu rettet, så hvis man opretter en SFO-aktivitet uden at påsætte klasser, så er aktiviteten nu synlig for forældre i SFO. Hvis man påsætter klasser er aktiviteten kun synlig for SFO-forældre i disse klasser.

 • Mindre tekstrettelser i fraværsmodulet.

 • Ved visning af aktiviteter på forsyden fyldte aktiviteter hvor der er påsat lokale unødigt 2 linjer - ændret til 1 linje.

 • I Dagens fravær kunne man ikke se navn på opretter, hvis fraværet var oprettet af forælder - rettet.

 • Forældre kunne få besked om aktiviteter for SFO selvom de ikke havde børn i SFO - rettet.

 • Ved oprettelse af opslag til SFO fik forældre ikke push-besked eller notifikation - rettet.

 • Fejlbesked i kalender for elever, der også er medlem af skolebestyrelsen - rettet.