Denne version indeholder fejlrettelser og forbedringer.


- Opdatering af målgruppe i afleveringsmapper ifm. oprul og klassenavnsskift


- Deaktivering af "gå direkte til uni-login" på loginside pga. ny uni-login interface


- Implementering af nyt uni-login interface


- Modtagerlister kunne i nogle situationer miste deltagere - rettet


- Medarbejderfødselsdage blev ukorrekt vist i funktionen "medarbejderinfo" - rettet


- Ved eksport af fraværsstatistik var lektionssluttidspunkt det samme som lekstionsstarttidspunkt - rettet


- Under menupunktet Kontakt blev elevnavn ikke vist korrekt hvis klassenavn indholdt punktum - rettet


- Hvis man som medarbejder havde valgt at blokere en person i beskedsystemet slog dette ikke igennem i modtagersøgefeltet - rettet


- I højbelastningssituationer blev ikke alle push-notifikationer ikke leveret - rettet