Denne opdatering indeholder mindre ændringer samt rettelser.


  • Hvis man tilføjer indhold til ugeplanen uden at vælge fag, vises dette nu øverst på ugeplansfanen samt for forældre og elever.

  • Forældre ser nu ikke andre forældres tider i samtaler, men tiden vil i stedet stå som optaget.

  • Det er nu også muligt at se fravær for forrige skoleår i fraværsmodulet.

  • Rettet en fejl i fraværsmodulet, hvor flueben i nogle tilfælde blev vist ukorrekt.

  • Teksten som overføres til kontaktbogen ved oprettelse af fravær er nu tilpasset det valgte sprog.

  • Fejl ved oprettelse af dokumenter/mapper i klassearkiver - rettet.

  • Fjernet mulighed for tilføjelse af metadata ved oprettelse af elevplaner, da metadata ikke benyttes.