Nyt i denne version


- Bemærkninger mm. synlig i reservationssystemet

- Bedre påmindelse om nye opslag

- Fejlrettelser/justeringer
Bemærkning mm. synlig i reservationssystemet

Det er nu muligt at tilføje bemærkning til ens egne reservationer. Derudover er det nu også muligt at se den beskrivelse og evt. driftsmeddelelse, som opretteren af lokalet har tilføjet.
Bedre påmindelse om nye opslag


Pushnotifikation:

Ligesom medarbejdere har gjort længe, modtager forældre og elever modtager nu også en push notifikation i appen ved nye opslag. Aktivering af push notifikation er automatisk aktiveret i appen. Forældre kan i appen slå funktionen til og fra. 

Der sendes kun push notifikation til forældre, hvis opslaget oprettes i modern, og bl.a. derfor anbefaler vi, at man opretter opslag i modern og ikke i classic.Klokkebesked:

Forældre og elever har længe modtaget en klokkebesked i klokken ved nye opslag. Dette gør man nu også som medarbejder.

Der sendes kun klokkebesked til medarbejdere, hvis opslaget oprettes i modern, og bl.a. derfor anbefaler vi, at man opretter opslag i modern og ikke i classic. 

 


Rettelser og justeringer:


- På små skærme kan man i fraværsregistrering nu tilgå skemaet for alle ugens dage.- Ved opslag uden mulighed for at kommentere fik forældre/elever fejlen "opslag ikke fundet", når de klikkede på en klokkenotifikation om nyt opslag - rettet- Ved oprettelse af kontaktbogsnote har man indtil nu kunne se den aktuelle elevs navn - nu vises også klasse.


- I nogle tilfælde var det ikke muligt at scrolle frem til alle beskeder på små skærme - rettet


- En besked send fra kladdesiden i classic kunne i nogle tilfælde blive placeret i ukorrekt rækkefølge i indbakken i modern - rettet


- Der kunne i nogle tilfælde opstå fejl, hvis man kommunikerede på en besked, som man havde modtaget direkte fra vikarfunktionen - rettet


- Ved oprettelse af tilmeldinger til SFO fik forældre ikke et opslag om tilmeldingen - rettet


- Tydeliggjort i fravær at man ved sletning af fravær kun sletter for den aktuelle lektion, og ikke hele dagen.


- I fraværsstatistikken indgår nu også lektioner i optællingen fra skemaperioder som ikke er offentliggjorte.


- På skemasiden Kalender > Skema, kunne der i nogle tilfælde i rullepanelet findes initialer, som ikke var korrekte - rettet


- En oversættelsesændring i tysk sprog fra Freizeitheim til SFO.


- Fjernet mulighed for at vælge klasseskema i stedet for grundskema i skemaindstillinger, da denne funktion reelt har været udgået i længere tid.

- Besked sendt fra kladdefunktionen til skolebestyrelsesmedlemmer kom ikke frem til modtager (rettet d. 30/9)


- I nogle scenarier blev fravær for den valgte elev ikke vist, når man valgte eleven via elevvælgeren. (rettet 30/9)