Nyt i denne version


 • Favoritmapper og favoritdokumenter
 • Ændring i adgang til fravær
 • Små forbedringer og fejlrettelserFavoritmapper og favoritdokumenter

Under fanen Skoledokumenter er det nu muligt at vælge sine favoritmapper. Du kan vælge dine favoritter ved at klikke på stjernen ud for mappen/dokumentet.

  

I skoledokumenter vil disse mapper/dokumenter fremover blive vist med den gule stjerne. Mere vigtigt er dog, at du vil have adgang til disse mapper/dokumenter direkte fra din forside. Resultatet af ovenstående valg vil blive som herunder på forsiden. Hvis man klikker på de gule mapper kommer du over i mappen. Klikker du på dokumentnavnene åbnes/downloades det valgte dokument. Hvis du klikke på den grå mappe til højre for et dokument, kommer du til den mappe hvor dokumentet findes.Ændring i adgang til fravær


Vi har ændret i adgangen til fraværsregistrering. Tidligere var det nødvendigt, at have adgang til klassen/holdet i beskyttede elevdata, for at at kunne registrere fravær. Dette adgangskrav er nu fjernet, så det bl.a. nu er nemmere for vikarer at føre fravær. Det vil fortsat være nødvendig at have adgang til beskyttede elevdata for at tilgå Fraværsstatistikken.Små forbedringer og fejlrettelser


 • Muligt at vælge uger for forrige år i ugeplaner
 • Fejl som kunne opstå ved oprettelse af aktiviteter - rettet


4/8

 • Linjeskift blev ikke altid vist i ugeplanen - rettet

12/8

 • Kunne ikke se detaljer på privat aktivitet, selvom man var deltager - rettet
 • Beskeder sendt fra kladder ikke synlig hos modtager - rettet

22/8

 • Under kalender > skema kunne man i nogle tilfælde se gamle klasser og medarbejdere. Rettet så man nu kun ser for det aktuelle skoleår
 • Fejl ved adgang til dokumenter, hvis man havde rigtig mange dokumenter og mapper - rettet
 • Ordet Members rettet til Medlemmer i dokumenter
 • Som default har forældre nu flueben ved vis skoleaktiviteter, når de tilgår kalenderen første gang
 • I særlige tilfælde blev årsplaner ikke vist for forældre - rettet
 • Ikke muligt at redigere skrivebeskyttet dokument som ejer - rettet