Nyt i denne version


Blanketter til elever


- Skema i elevers ugeplan


- Justeringer


- FejlrettelserBlanketter til elever

Eleverne har nu adgang til det nye menupunkt Blanketter. Menupunktet Blanketter viser forskellige former for åbne og lukkede blankettyper. Blankettyperne som vises er: Tilmeldinger, Forespørgsler, Spørgerskemaer og Multiple choice.


Hvis en elev har ubesvarede blanketter, bliver der vist et tal ud for menupunktet blanketter, som svarer til antal ubesvarede blanketter. Ved at klikke på en af blanketterne, kommer man til en side for blanketten kan besvares.


 

Hvis eleven klikker på fanen Lukkede, så vises de blanketter hvor svarperioden er udløbet.


Vi har i samme ombæring tilføjet, at man nu kan påsætte en slutdato på en multiple choice, da vi eller ikke kunne vide om den skulle være på åbne eller lukket fanen.Skema i elevers ugeplan

Når eleverne går til deres ugeplan, kan de nu se deres skema i højre side af ugeplanen.Justeringer


Mere kompakt visning af kalenderaktiviteter på forsiden


Før

Nu


Forespørgsler


Vi har lavet 2 ændringer i forespørgsler.


1 - Svarresultat for udgåede personer blev vist som (eksterne) i resultatet. Vi har nu gjort således, at de filtreres fra i resultatvisningen.


2 - Når man benyttede funktionen, hvor man kan sende besked til deltagere i forespørgslen, eller til deltagere der ikke har besvaret, så kunne modtagerne af beskeden, se hvem der også havde modtaget beskeden. Dette har vi nu ændret, så disse beskeder sendes som BCC til modtagerne.


Sprog

I indstillinger kan man vælge sprog. Her stod tidligere (beta) ud for tysk, men vi har nu fjernet (beta), da vi nu er godt med i oversættelsen.


Import

En teknisk opdatering af importmotoren, for at imødekommende fremtidige ændringer - bør ikke resultere i nogle ændringer for skolen.Fejlrettelser

- Hvis der var en fødselsdag om søndagen, blev det vist med en blanding af dansk og engelsk tekst på forsiden.


- Alt afhængig af skemaopsætning kunne man risikere, at der blev oprettet dobbelt fravær, når man registrerede fravær via funktionen Hele dagen eller Resten af dagen. Dette er nu rettet, og vi har fjernet allerede dobbeltregistreringer.


- d. 7/9 lavede vi en rettelse, som fjernede fejlen nogen oplevede ved afgivelse af respons på et vikarskema


- d. 9/9 rettede vi en fejl, hvor nogle skoler ikke kunne se Mandag i fraværssystemet, og derudover en fejl som opstod, hvis man eksporterede fraværsdata for en udgået elev.