Om Modern SkoleIntra

 

I Nyt SkoleIntra arbejder vi på, at dække de behov man har som en almindelig medarbejder i SkoleIntra.

 

Vi tilføjer og forbedrer løbende funktioner, og du kan se en liste over hvilke funktioner der er tilgængelige herunder. Når vi tilføjer en funktion, tager vi ofte udgangspunkt i hvordan funktionen er i Classic, men vi tilpasser og optimerer den naturligvis til den nye platform, således at funktionen understøtter den daglige arbejdsgang bedst muligt.

 

Alt hvad vi laver i Nyt SkoleIntra, bliver desuden afprøvet og tilpasset mobile enheder.  


Forsiden

Kalender

Beskeder

Reservationer

Vikaroplysninger

Klasselog

Ugeplan

Registrere elevfravær

Læsekontrakt

Tilmeldinger mm.

Skolebestyrelsen

Gårdvagter

Kontaktbøger

Klokken

Billeder

Dokumenter

Kontakt

Skole-hjem samtaler

Genveje

Dagbøger

Classic SkoleIntra


App


 

Forsiden


På forsiden vises nedenstående information:

 • Opslagstavle (viser bl.a. opslag, Nyheder og Nyt fra)

 • Dagens aktiviteter

 • Skema (inkl. vikartimer)

 • Dine reservationer

 • Ulæste kontaktbogsnoter

 • Ulæste beskeder

 • Dagens vikarinformation

 • Huskesedler

 • Fødselsdagsinfo for medarbejdere

 • Gårdvagtsinformation

 

Derudover kan du oprette opslag direkte fra forsiden, aktiviteter og reservationer.

 


Kalender


I kalenderen kan du bl.a.:

 • Se dit skema og alle de kalenderaktiviteter, som er oprettet.

 • Filtrere visningen af aktiviteter

 • Se andre medarbejderes kalendere

 • Nemt ændre en aktivitet via drag and drop

 • Nemt skifte mellem forskellige visninger (dagsvisning, 5-dages visning, ugevisning, månedsvisning)

 • Derudover kan du abonnere på kalenderen, således at du kan få adgang til aktiviteter i SkoleIntra fra andre kalenderprogrammer fx. kalenderen på din smartphone.  

Beskeder


Beskeder i Nyt SkoleIntra vises i en tråd, så alt korrespondancen omkring en besked er samlet ét sted.

 

Beskedsystemet har alle de basale funktioner, som et beskedsystem skal have. Du kan skrive beskeder, besvare, videresende, slette, markere som ulæst osv.

 

Derudover kan du bl.a.:

 

 • Håndtere beskeder både individuelt og som gruppe

 • Gemme i arkiv ved ét klik

 • Se historik på beskeden

 • Sende beskeden som sms 

Reservationer


Reservationer kan du tilgå via menupunktet kalender eller via forsiden. Her er der mulighed for at foretage reservationer, af de emner som er oprettet på jeres SkoleIntra. Du kan også sende en besked til servicelederen. 

Vikaroplysninger


Information om vikarlektioner findes på skemaet på forsiden samt i kalenderen. Via menupunktet kalender eller forsiden, kan man gå til en mere detaljeret oversigt over vikarer. Her er der også mulighed for at skrive noter til vikaren samt give respons tilbage til den fraværende medarbejder.


 


Klasselog

Hvis du har adgang til klasseloggen for klasser eller hold, kan du tilgå disse via menupunktet Klasselog. Under ‘Nyeste noter’ ser du de nyeste noter for de klasser/hold du har adgang til, men du kan også klikke på en klasse for at se noter fra en specifik klasse. 

 

Hvis du skal oprette en ny note, kan du nemt gøre dette vha. plus-ikonet i øverste højre hjørne.

 

Ønsker du klasselognoten kopieret til kontaktbogen, eller sende en besked om noten til en kollega er dette også muligt.


Har man aktiveret 2-faktor login via sms understøttes dette også af klasseloggen i Ny SkoleIntra.

 Ugeplan


Via ugeplanen kan du nemt tilføje indhold til en ugeplan for en klasse, og du kan også udgive ugeplanen. 


 


Der er også adgang til "Min ugeplan", hvor du kan se det som du har tilføjet til ugeplanen, samtidig med du har nemt adgang til fag som findes i dit skema.


Hvis du har oprettet undervisningsplaner i de pædagogiske værktøjer, så kan indhold fra disse tilføjes ugeplanen.Registrere elevfravær
Ved at klikke på de 2 nedenstående links, kan du læse meget mere om elevfraværsmodulet.

https://helpdesk.itslearning.dk/da/support/solutions/articles/7000066746-5-102-12-08-2021-fravaersmodul-fejlrettelser

https://helpdesk.itslearning.dk/da/support/solutions/articles/7000066750-hvordan-bruger-jeg-fravaersmodulet-

Læsekontrakt - Motiver dine elever til at læse endnu mere og følg deres indsats.
Tilmeldinger mm.


Via menupunktet Blanketter er der adgang til fanen Flere blanketter, hvorfra du kan oprette diverse blanketter.Skolebestyrelsen

Der findes gode muligheder for at benytte SkoleIntra hvis man er medlem af skolebestyrelsen. Du kan på denne side læse om mulighederne. Se mere her


 

Gårdvagter


Hvis du er påsat som gårdvagt, vil det fremgå af ‘Din dag’ på forsiden, og det vil også blive vist i din kalender.

 

Hvis du går til Kalender > Tilsyn, vil du kunne se gårdvagtsinformation for andre dage og områder. Kontaktbøger


De kontaktbøger du har adgang til bliver vist under menupunktet ‘Kontaktbøger’. Her kan du også vælge kun at få vist ulæste noter, og du kan selvfølgelig også skrive og besvare kontaktbogsnoter.


 

Notifikationer (klokken)


Med notifikationsklokken får du besked, når der sker noget nyt, som du skal være opmærksom på i SkoleIntra. Det kan fx. være når der er kommet en ny besked i kontaktbogen. Hvis der er skrevet en kommentar i Elevplanen eller hvis en elev har skrevet et spørgsmål til en opgave.


Billeder


Via menupunktet ‘Billeder’ er der både adgang til billedarkivet og fotoalbummet. 

 

Hvis du benytter fotoalbummet, kan du nemt offentliggøre billeder for flere klasser på én gang, og du kan også vælge om billederne f.eks. skal være synlige for forældre eller ej. Du kan også vælge hvilket billede i albummet som skal vises på albummets forside.

 

Har du et billede som ikke vender korrekt, kan du nemt dreje det ved at redigere billedet.

 

Vi anbefaler, at du benytter fotoalbummet frem for billedarkivet, da fotoalbummet er langt mere fleksibelt ift. offentliggørelse. 
Dokumenter


Via menupunktet Dokumenter er der både adgang til dokumentarkivet, klassedokumenter og samlemapper.


Klassedokumenterne giver dig nemt adgang til dokumenter for en hvilken som helst klasse, og du kan derfor også nemt uploade dokumenter til klassens dokumentarkiv - både til ForældreIntra og ElevIntra. 


Genveje


Menupunktet ‘Genveje’ giver adgang til de sider som i Classic er oprettet som faneblade. Det vil typisk være links til eksterne sider.


 


Kontakt


Menupunktet ‘Kontakt’ giver adgang til adresser og telefonnumre på dine kollegaer. Derover er der også adgang til diverse lister over elever og forældre, som evt. kan udskrives.Skole-hjem samtaler 


Opret og håndter samtaler
Vagtbogen


Vagtbogen benyttes ofte på efterskoler, til at informere, dokumentere og planlægge dagen.Lektiebog/Dagbog


Det er muligt at se og oprette dagbøger/lektiedagbøger. Vi anbefaler dog, at man benytter ugeplanen til lektier, da det er ugeplanen vi kommer til at forbedre i vores fremtidige udvikling.


 

PersonaleIntra Classic


For at administrere adgange eller foretage andre administrative opgaver, kan du gå til PersonaleIntra Classic via ‘Mere’ menuen.


APP
Vi har en app til både til Personale, forældre og elever. App'en kan downloades til ios og Android. Via app'en har du nemt adgang til de informationer og funktioner du kender.


I Personale app'en kan du vælge at modtage push notifikationer for forskellige emner.