Mindre forbedringer


Ugeplaner


Hvem har bidraget til ugeplanen?
Som lærer er det nu muligt at se, hvem der har bidraget til de enkelte fag indenfor de formularbaserede ugeplaner.


”Min ugeplan”

”Min ugeplan” indeholder nu:

  • Alle de færdige formularbaserede ugeplaner, som en lærer har bidraget til.
  • Alle de skabelonbaserede ugeplaner, som en lærer har bidraget til.
  • Links til alle skabelonbaserede ugeplaner, som vedrører en klasse, hvor den valgte lærer har et skema.


Kopi af ugeplaner

Det er nu muligt at kopiere formularbaserede ugeplaner til et nyt år og et nyt skoleår.


Ugen huskes
Hver gang man går ind i ugeplanerne er den valgt uge sat til den nuværende uge.
Vælger man en ny uge, husker SkoleIntra den valgte uge i ugeplaner, så længe man ikke forlader ugeplansmodulet. F.eks. hvis man klikker ”Min ugeplan” og går tilbage, så er den valgt uge, den uge, som man havde valgt og ikke den nuværende uge.


Import af elever


Forældremyndighed
Forældre og kontaktpersoner, som ikke har forældremyndighed og importeres for første gang, har som udgangspunkt ikke adgang til kontaktbogen. Skolen kan efterfølgende vælge at ændre dette på følgende måde:

  • Gå til Admin > ForældreIntra
  • Vælg Adgang til ForældreIntra
  • Markér Adgang til kontaktbog for den relevante forældre

Vær opmærksom på, at hvis forældremyndigheden ændres i importen, efter eleven er importeret første gang reflekteres dette ikke i SkoleIntra.


Dokumentarkivet


ZIP en folder og alt underliggende indhold
Det er nu muligt at zippe indholdet og derved eksportere indholdet af den enkelte folder i dokumentarkivet. Når man står i arkivet kan man ud for den enkelte folder klikke på zip-ikonet . Hvis folderen indeholder mere end 200MB vil der komme en advarsel, da det kan tage flere minutter før zip-filen er oprette - og man kan nu vælge at fortsætte eller afbryde importen.

Man kan kun downloade foldere som er mindre end 1GB.  Hvis folderen indeholder mere end 1GB, afbrydes importen, og der informeres om dette.

Bemærk, hvis man bruger zip-ikonet - funktionen på det overordnede folderniveau, er det kun filerne i den viste folder, der medtages.