Nyt i denne version


  • Nemmere at indstille hvem elever kan sende beskeder til
  • Et forsidelement har fået nyt navn
  • Samtaler
  • Fejlrettelser i både Classic og Modern


Nemmere at indstille hvem elever kan sende beskeder til

I sidste SkoleIntra release introducerede vi forbedringer, til hvordan man indstiller beskedsystemet for forældre. Vi har nu gennemført lignende forbedringer i ElevIntras beskedindstilling. 


Vi har også lavet en ekstratilføjelse, så intra nu også informerer, hvis vi ikke kan finde medarbejdere i skemaet. Denne tilføjelse er gennemført i både Elev- og ForældreIntra
Et forsidelement har fået nyt navn

På forsiden af Classic har forsideelementet "Nyt SkoleIntra" nu ændret navn til "Nyt fra SkoleIntra". Dette har vi gjort, fordi vi i fremtiden også kommer til at benytte dette element til anden information. 


Samtaler

Som annonceret de sidste måneder under samtalefunktionen i Classic, så lukker samtalefunktionen nu i Classic. Dette sker for at kunne fokusere vores resurser, og dermed give dig jer bedste SkoleIntra. Det vil også gøre den fremtidige videreudvikling af samtalemodulet uafhængig af bagudkompatibilitet, hvilket medfører hurtigere og mere sikker udvikling. 


Samtaler kan naturligvis fortsat oprettes, men det sker nu i Modern via menupunktet Blanketter. I vores release note fra august kan du læse mere om samtalefunktionen i Modern - læs mere her