Det er muligt at skjule klasser for forældre. Det kan være et behov, som f.eks. opstår ifbm. import af førskole elever, hvis man ikke ønsker at offentliggøre klassesammensætningen endnu.


Under Admin > ForældreIntra > Adgang til ForældreIntra, kan du fjerne flueben ved Adgang til ForældreIntra som vist herunder. Forældrene vil ikke kunne se information for den valgte klasse og heller ikke klassesammensætningen.


Har forældrene børn i andre klasser, vil de fortsat have normal adgang til disse.