Nyt i denne version


 • Forsidebilleder

 • Kolonnesortering i dokumenter

 • Fejlrettelser og forbedringer
Forsidebilleder

Det er nu muligt, at publicere billeder fra fotoalbummet på forsiden af henholdsvis Personale- Forældre- og ElevIntra. Dette kan bl.a. benyttes, hvis man ønsker at gøre ekstra opmærksom på nogle billeder.

Publicer billeder på forsiden
Ved oprettelse eller redigering af fotoalbum, kan man vælge om billeder skal vises på forsiden, og hvor de evt. skal vises. Det er kun administratorer der kan publicere billeder på forsiden af PersonaleIntra, men alle medarbejdere kan publicere billeder på Forældre- og ElevIntra.

Hvis man publicere billeder på forsiden af Forældre- eller ElevIntra, bliver det kun vist på forsiden for de klasser, hvor selve fotoalbummet også er offentliggjort. Billederne vil derfor også altid være at finde i selve fotoalbummet.


                                               Udsnit fra Fotoalbum oprettelse/redigeringDer kan godt være flere albums publiceret på forsiden på én gang. Hvis der tilføjes billeder til et album, der allerede er publiceret på forsiden, så kommer dette billede forrest i billedkarrusellen, der vises på forsiden.Sådan ser det ud på forsiden

Hvis der er publiceret billeder på forsiden, vil billederne blive vist i en billedkarrusel på større skærme. På mindre skærme vil det typisk være 1 billede af gangen som vises i karrusellen. I begge tilfælde kan man bladre mellem billederne vha. mus eller touch.

Billederne bliver vist med en max højde på 300 pixel, og vil blive skalleret derefter. Så hele billedet bliver vist, men skalleret til en højde på 300 px.


Eksempel fra en større skærm


                                                    Eksempel fra en lille skærm.Det er også muligt at publicere et album på forsiden, som kun indeholder 1 billede. Hvis man laver et billede med en højde på 300px, men med en stor bredde, vil det f.eks. se ud som herunder på større skærme.Skjule forsidebilleder (midlertidigt)

Man kan vælge at skjule forsidebilleder fra ens egen forside. Dette kan man gøre ved at klikke på krydset øverst til venstre i billedkarrusellen. Dette vil skjule karrusellen indtil nye billeder tilføjes karrusellen.

Hvis man fortryder, at man har skjult billederne, kan man gå ind i Indstillinger og sætte flueben i Vis forsidebilleder.


Oversigt

Går man til listen over fotoalbum, så er det muligt at se, om et album er publiceret på en forside. Hvis albummet er publiceret på forsiden vil det fremgå som herunder.
Kolonnesortering i dokumenter

I Skoledokumenter og klassedokumenter, er det nu muligt at klikke på kolonneoverskrifterne for at sortere. Det er muligt at klikke på TITEL, EJER og SIDST ÆNDRET for at sortere på disse kolonner. Ved 2 klik på samme kolonne ændres sorteringsrækkefølgen og det 3. klik deaktiverer sortering igen. I Skoledokumenter er det også muligt at klikke oven over stjernerne for at sortere på favoritter.


En lille pil vil indikerer at sortering er aktiv.Forbedringer:

 • Under Admin > Skemaer > Skematype, kan man nu vælge om der skal vises skema/vikarskema, selvom der er oprettede ferier. Dette kan bruges hvis nogle medarbejdere skal kunne se skema/vikarskema på trods af normal ferie.

 • I import af medarbejdere via csv, kan(skal) man nu indtaste cpr nummer til sidst i csv-filen


 • Fjernet mulighed for massesletning af klasselognoter, for at undgå fejlsletninger. Klasselognoter bliver automatisk slettet, når eleven forsvinder fra SkoleIntra.

 • Hvis der er indtastet information i feltet særlig information i elevkartoteket, vises dette nu også på elevens kort.Fejlrettelser:

 • Forældre kunne ikke altid registrere fravær for dagen, før de valgte en anden dag og tilbage igen - rettet


 • I klokkebeskeder om ny tilmelding stod tidligere beskrivelsen som navn på tilmeldingen - rettet.

 • Visning af søskende kunne i nogle tilfælde mangle information - rettet.

 • Ved brug af modtagerliste i classic med skolebestyrelsesmedlemmer, blev skb-medlemmer på modtagerlisten slettet - rettet

 • Elever kunne ikke logge ind i klasser som startede med * - rettet

 • Fejl ved adgang til fravær for medarbejdere, som kun havde et skema uden klasse i skemabrikkerne - rettet