Nyt i denne version  • Masseoprettelse af aktiviteter

  • Afdelinger og aktiviteter

  • Visning af aktiviteter i kalender og på forsiden

  • Oversigt over dagens fravær

  • Fejlrettelser mm.Masseoprettelse af aktiviteter 


Har man som medarbejder behov for at masseoprette aktiviteter, kan man nu gøre dette ved at klikke på linket Masseopret, hvor man opretter aktiviteter.På masseopretsiden er der 2 muligheder for at vælge datoer til aktiviteten. Enten kan man tilføje datoer ved at klikke på datoer i datovælgeren, eller man kan man kan klikke på ikonet med + ikonet for at vælge en periode.

DatovælgerEfter valg af datoer vil man se en liste over de valgte datoer. Hvis man har benyttet datovælgeren, er det muligt at åbne datovælgeren og ændre sine datoer ved at klikke i kalenderen. Ønsker man at rydde alle datoer, kan man klikke på skraldespanden.Ønsker man at ændre en allerede oprettet aktivitet kan man gøre dette ved at klikke i kalenderen og vælge Rediger alle. Her kan man også vælge om man vil rette aktiviteten man står på, eller alle aktiviteter i denne oprettelse.


Hvis man går til Kalender og vælger fanen Aktiviteter er det herfra samme muligheder.Hvis man klikker på slet er kan man vælge om man kun ønsker at slette aktiviteten man står på eller alle aktiviteter i masseoprettelsen.Afdelinger og aktiviteter
Hvis der er oprettet afdelinger på ens skole (classic: Admin > Tilpasning > Afdelinger) kan men ved oprettelse af aktiviteter nu  vælge om aktiviteten er relevant for alle eller udvalgte afdelinger. Hvis man påsætter en afdeling giver det medarbejderne mulighed for at filtrere aktiviteter ud fra afdeling (læse mere om dette i næste punkt "Visning af aktiviteter i kalender og forside"). Relevant for benytter man typisk hvis man opretter en aktivitet som IKKE er relevant for alle medarbejdere men kun en eller flere afdelinger.
Visning af aktiviteter i skolens kalender og på forsiden

På fanen SKOLENS KALENDER som findes via menupunktet Kalender, var det før kun muligt at filtrere på én afdeling af gangen. Det er nu ændret, så man kan filtrere på flere afdelinger. "Afdelingen" Skolen vil vise alle aktiviteter, hvor der ikke er påsat nogen specifik afdeling. Derfor vil man som medarbejder typisk vælge Skolen + den afdeling man tilhører. Fanen MIN KALENDER viser som altid de aktiviteter, hvor man er påsat som deltager - ingen ændringer der.


Valget af afdelinger i filteret bestemmer også hvilke aktiviteter der bliver vist på forsiden. Tidligere blev kun aktiviteter hvor man var påsat som deltager vist på forsiden, men vi viser nu også aktiviteter for ens valgte afdelinger i kalenderen.

På forsiden vil man se de første 5 aktiviteter for de næste 5 dage. Hvis der er flere end 5 aktiviteter, så kan man klikke på Vis flere og visningen vil folde sig ud, så man kan se flere aktiviteter. Hvis en aktivitet står med fed, så betyder det, at man er påsat som deltager på aktiviteten.
Oversigt over dagens fravær

Under menupunktet Registrering findes der nu fanen "DAGENS FRAVÆR". Denne fane giver et overblik over hvad der er registreret af fravær i de forskellige klasser for den aktuelle dag. Det er også muligt at skifte dag via datovælgeren. Hvis man vil se deltaljer for en klasse, så kan man klikke på klassenavnet og detaljerne vil blive vist. Som herunder for 2B.

 


Fejlrettelser mm.

- Dubleret text i kontaktbog ved overførsel af fravær, hvis der var flere skemabrikker i samme lektion - rettet

- Fejl ved åbning af klasselognoter for elev, hvis der var oprettet rigtig mange noter for eleven - rettet


- I nogle tilfælde blev startugen ikke udfyldt korrekt under fraværsstatistik - rettet

- Klasselognoter for hold blev ikke opdateret ved omdøbning af hold - rettet


- Muligt problem ved oprulning hvis der hos STIL var datasættet Elevadm - rettet


- I særlige tilfælde kunne man ikke se elever i Beskyttede elevdata ved elevsynsvinkel - rettet


- Tilføjet logning for brug af Admin > Tilpasning > Fjern gamle data


-Tilføjet logning for sletning af årsplaner


- Forbedret infotekst til afsender ved afsending af brugernavn/kode pr. sms