Nyt i denne version


  • Historik i kontaktbøger

  • Flere muligheder i klassemapper

  • Se ElevIntra som medarbejder

  • Vedhæfte filer på kalenderaktiviteter

  • Flere opdateringer samt fejlrettelser
Historik i kontaktbøger

Vi har forbedret visningen af kontaktbogsnoter, og samtidig tilføjet historik til kontaktbogsnoter, så man nu kan se hvem der har set noten. Der kan ikke vises historik på allerede oprettede noter. Det er også muligt for forældre at se historik i kontaktbogsnoter. Dette er dog kun muligt, hvis man som skole har gjort det muligt for klassen. Vi har tilføjet en ny klasseindstilling under Admin > ForældreIntra, hvor det er muligt at vælge om en klasses forældre skal kunne se historik i kontaktbogen eller ej. Som udgangspunkt er visningen for forældre deaktiveret. På billedet herunder er det aktiveret. Indstillingen er også tilgængelig, hvis man benytter funktionen standardindstillinger.

   
Flere mulighededer i klassemapper


I klassemapperne er det nu muligt at uploade et dokument til flere klasser på én gang. Dette kan man gøre ved at benytte de 2 nye upload funktioner i Klassedokumenter. Når man uploader et dokument til flere klasser, så bliver dokumentet placeret i klassens rodmappe.Hvis man har et allerede oprettet dokument, som man ønsker at kopiere til andre klasser, er dette også muligt. Man kan kopiere allerede oprettet dokument ved at klikke på de 3 prikker ud for dokumentet og så vælge menupunktet Kopiering.


Ønsker man at flytte et dokument til en anden mappe i samme klassearkiv, kan man gøre dette ved at vælge menupunktet Flyt.
Derudover har vi lavet nogle rettighedsændringer i klassemapperne, så elever og forældre, nu kun har mulighed for at slette dokumenter de selv har oprettet. Om forældre og elever har adgang til at oprette dokumenter i klassemapper, er noget som indstilles af skolen.
Se ElevIntra som medarbejder

Det har længe været muligt, at se hvordan ForældreIntra ser ud for en klasse. Nu er det også muligt, at se hvordan ElevIntra ser ud. Ved at vælge Vis som... øverst til højre, kommer man til siden, hvor man kan vælge at se enten ForældreIntra eller ElevIntra.Inde på Vis som siden, kan man nu vælge henholdsvis Elev eller Forældre som rolle.
Vedhæftede filer på kalenderaktiviteter


Ved oprettelse af en kalenderaktivitet i Modern, er det nu muligt at vedhæfte filer til en aktivitet. Dette kan gøre under oprettelse af aktiviteten eller ved redigering. 


Filen kan ses af alle som kan se aktiviteten (også Forældre og Elever). Filen kan ses ved at klikke på aktiviteten i kalenderen, og hvis aktiviteten vises på ens forside, kan den også åbnes fra forsiden. Herunder er et eksempel fra kalenderen. Filer vedhæftet aktiviteter kan ikke vises i classic.
Flere opdateringer samt fejlrettelser

- Hvis man foretog en reservation samtidig med oprettelse af en kalenderaktivitet, så kunne man ikke reservere tider efter normal skoletid. Det kan man nu.- Beskeden/emailen som sendes til udvalgte personer, hvis en bruger laver ændringer i Personalekartoteket, er nu       forbedret, så det er tydeligt hvilken information, der er ændret. Samtidig er Arbejdstelefon nu også en del af             beskeden/mailen.
- I Funktionen "Masseopret vikar" er det nu også muligt, at tilføje en intern fraværsårsag - ligesom man kan når man opretter et enkelt vikarskema.- Mindre fejlrettelser.