Nyt i denne version


  • Gruppemapper
  • Intern note i ugeplan
  • Genveje til administration af Elev- og ForældreIntra
  • Tilføj/fjern modtagere ved besvarelse af besked
  • Send forælderlogin via mail
  • Fejlrettelser
Gruppemapper

Under fanen Skoledokumenter som tilgås via hovedmenupunktet Dokumenter, er det nu muligt at oprette gruppemapper. En gruppemappe er en mappe, som kun kan ses af de personer, som har fået adgang til mappen. Hvis man opretter en mappe uden at tilføje deltagere, så vil mappen være synlig for alle. Hvis man tilføjer deltagere, som vist på billedet herunder, så er mappen kun synlig for valgte medarbejdere.

Gruppemapper er ikke tilgængelige i classic. 

Hvis man ønsker at tilføje/fjerne deltagere efter mappen er oprettet, kan man gøre dette via mappens Egenskaber, som kan tilgås via de 3 prikker ud for mappen.

Hvis en mappe er skrivebeskyttet kan andre ikke redigere egenskaberne på for mappen, men de vil fortsat kunne uploade filer til mappen.


Hvis man opretter undermapper i en gruppemappe, kan man kun tilføje de medarbejdere til mappen, som også har adgang til den man står i.
Intern note i ugeplan
Det er nu muligt at oprette en intern note i ugeplanen. En intern note vises ikke for forældre/elever, men vises kun i Min ugeplan.

Når man opretter eller redigerer indhold til en lektion, så kan man i toppen skifte mellem Normal note og Intern note.

Således bliver den normale og interne note vist i Min ugeplan.
Genveje til Administration af Elev- og ForældreIntra
Hvis man ikke er administrator, har man nu også adgang til hovedmenupunktet Admin. Her har vi indtil videre tilføjet links til Administration af ElevIntra, ForældreIntra og Skabeloner. 
Tilføj/fjern modtagere ved besvarelse af besked

I sidste release gjorde vi det muligt at tilføje/fjerne deltagere hvis man benyttede "besvar alle". Nu er det også muligt at tilføje/fjerne deltagere ved almindelig besvarelse.Send forælderlogin via mail

Hvis man under administration af ForældreIntra vælger brugernavn og adgangskode, er det nu muligt at udsende loginoplysninger via mail.

Fejlrettelser

  • Lektionsoptælling i fraværsstatistik hvor der er flere skemabrikker i samme lektion kunne være misvisende - rettet.

  • I nogle situationer var det ikke muligt at scrolle i beskeder, for at se ældre beskeder - rettet.

  • Misvisende sms'er ved udsending af vikarnote via sms til mange, hvis vikarnoten indeholdte komma - rettet.