Nyt i denne version


- Tag kontrol over din opslagstavle


- Information om kalenderaktiviteter

- Stabiliseret levering af push-beskeder (Android)


- Flere forbedringer og rettelserTag kontrol over din opslagstavle

Det er nu muligt at fjerne et opslag fra ens egen opslagstavle, hvis man ikke længere ønsker det vist. Ved at klikke på de 3 prikker ved opslaget, kan man fjerne det fra ens egen forside. Både medarbejdere, forældre og elever har denne mulighed.Hvis man fortryder, kan man altid finde opslaget ved at klikke på linket Opslag lige over opslagtavlen. Herinde kan man så vælge at tilføje det igen.
Som man kan se herunder, viser nu også udløbsdatoen på opslag.
Information om kalenderaktiviteter 
Indtil videre har man modtaget en push notifikation, når der blev oprettet en kalenderaktivitet, hvorpå man var deltager. Vi har nu tilføjet nedenstående, for at informere om kalenderaktiviteter.

1. Som medarbejder kan du nu sende en besked til dine kollegaer vedr. aktiviteten ved oprettelse eller redigering af aktiviteten. Dette gør du ved at vælge fluebenet vist på billedet herunder.


Beskeden som modtages vil se ud som herunder.


I beskedsystemet vil beskederne automatisk blive tildelt kategorien Kalender, og man kan derfor filtrere på disse.


2. Vi sender altid en besked til klokken, hvis der oprettes en aktivitet, hvor du er på som deltager.3. Tidligere fik man ikke push-notifikationer, hvis et team eller gruppe var tilføjet, som deltager på en aktivitet. Dette er nu ændret, så man nu modtager push notifikation i app'en, og vi sender også besked til klokken.Stabiliseret levering af push-beskeder (Android)
Der har indtil nu været problemer med levering af push notifikationer til Android, hvis de ikke blev leveret i første forsøg. Årsag til de ikke er leveret i første forsøg, kan bl.a. være at mobilen har været slukket, uden for netværk eller at mobilen er gået i såkaldt doze mode, som sker hvis der ikke aktivitet på mobilen i længere tid. Dette er nu ændret, så man nu modtager notifikationen, når mobilen igen bliver aktiv.

Flere forbedringer og rettelser
Forbedringer:

- Forældre kommer nu til menupunktet Blanketter, når de klikker på Ubesvaret forespørgsel på deres forside

- Under Admin > Tilpasning, har vi tilføjet linket: Flyt klasselognoter til aktuel klasse
- Opdateret tekst på sider vedr. upload af elevfoto, så de nu er mere tidssvarende 
- Opdatering af notifikationsmotoren Rettelser:
- Nogle medarbejdere kunne ikke se forespørgsler, når de skulle besvares - rettet

- I klasseloggen blev tekstfeltet i nogle tilfælde udfyldt, med indhold fra tidligere oprettede note - rettet

- I enkelte tilfælde var registreret fravær ikke synlig i fraværsmodulet - rettet
- I classic ugeplan var der problemer med ugevisning i drop down - rettet

- I elevkartoteket kunne systemet ikke finde søskende, hvis relationen var Forældre i stedet for mor/far - rettet

- I forældreIntra app'ens pushindstillinger er "New contact book note" rettet til "Ny kontaktbogsnote"

- I PersonaleIntra app'ens pushindstillinger er "updated pin" rettet til "Opdateret opslag"
- Tekstrettelse ved infotekst i kalenderen 

- Tekstrettelser i den tyske version af fraværsmodulet
- d. 10/1 - noter blev vist mangedoblet i klasseloggen - rettet

- d. 18/1 - problemer med at se indhold i min ugeplan hvis planen ikke var udgivet - rettet