En elev kan tilknyttes op til to klasser ved i Classic PersonaleIntra at gå til Databaser > Elever > Elevkartotek og vælge elevens klasse.


Ved klik på ikonet for sekundær klassetilknytning vælges en sekundær klasse.


Eleven og dennes forældre kan derefter skifte mellem de to klasser i Elev- og ForældreIntra.