Det er muligt for en elev og dennes forældre at være tilknyttet to klasser. Dette gøres ved i PersonaleIntra at gå under Databaser > Elever > Elevkartotek og vælge elevens klasse.

Ud for eleven klikker du på ikonet for sekundær klassetilknytning og vælger den sekundære klasse.

Eleven og dennes forældre vil derefter kunne skifte mellem de to klassers sider i Elev- og ForældreIntra.