Kendte problemer

Uge 1 starter i forkert skoleår ved oprettelse af tomme skemaperioder
Går du under Admin > Skema > Opret skemaperioder og tomme grundskemaer for alle uger og opretter skemaperioder for 2018/19, kommer den første uge i pe...
Mon, 18 Jun, 2018 at 11:31 AM
Problemer med links til de nye karaktervisninger fra Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet har udsendt en mail til skolerne med links til karakterfordeling og karaktergennemsnit, som kan indsættes på skolens hjemmeside, så...
Thu, 14 Jun, 2018 at 2:51 PM
Problemer med visning af indlejret video i ForældreIntra
Nogle indlejrede elementer bliver ikke vist korrekt på ForældreIntras forside. Dette omhandler bl.a. indlejrede videoer fra Skoletube på opslagstavlen. ...
Mon, 18 Jun, 2018 at 12:12 PM
Kopiering af faneblade i samlemapper
Hvis du kopierer et faneblad fra en samlemappe til en anden, bliver indholdet af samlemappen ikke kopieret. Man kan dog kopiere dokumenterne fra mappen enke...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:30 PM
Nogle skemaændringer vises ikke på ForældreIntra
Hvis man har ændret skemateksten i et vikarskema, så vises denne skemaændring pga. en fejl ikke på ForældreIntra. Den vil ligeledes heller ikke blive vist...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:30 PM
Filupload vha. Flash
Nogle steder i Classic SkoleIntra er det i flere browsere blevet et problem at uploade filer. Du får at vide, upload-objektet kræver mindst Flash Player ver...
Tue, 29 May, 2018 at 2:15 PM
Ulæste notifikationer i ForældreIntra app
Brugere af app'en kan opleve, notifikationer de allerede har læst, inden for kort tid bliver markerede som ulæste igen. Problemet er observeret på både...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:30 PM
Manglende filer ved zip af samlemappe
Den nye funktion til at danne en zip-fil med indholdet af en samlemappe kan i nogle tilfælde ikke få alle filer i mappen med. Vi anbefaler derfor, du tjek...
Fri, 25 May, 2018 at 12:48 PM