Kendte problemer

Visning af ForældreIntra for medarbejdere
I PersonaleIntra Classic er der i øjeblikket problemer med at få præsenteret ForældreIntra via Admin > ForældreIntra. Det er dog muligt at få vist forsi...
Fri, 17 Aug, 2018 at 10:55 AM
Notifikation om 65535 ulæste emner i ForældreIntra app - Løst
Nogle brugere af vores ForældreIntra app oplever, der ved app-ikonet er angivet 65535 ulæste notifikationer, selvom dette ikke er tilfældet. Fejlen er r...
Fri, 17 Aug, 2018 at 11:00 AM
Problemer med at skifte fra ForældreIntras app til webudgaven
Hvis du forsøge at skifte fra app'en til webudgaven af ForældreIntra, mens der øverst oppe er valgt "Alle" i stedet for et bestemt barn, fung...
Wed, 27 Jun, 2018 at 8:26 AM
Uge 1 starter i forkert skoleår ved oprettelse af tomme skemaperioder
Går du under Admin > Skema > Opret skemaperioder og tomme grundskemaer for alle uger og opretter skemaperioder for 2018/19, kommer den første uge i p...
Thu, 28 Jun, 2018 at 11:21 AM
Problemer med links til de nye karaktervisninger fra Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet har udsendt en mail til skolerne med links til karakterfordeling og karaktergennemsnit, som kan indsættes på skolens hjemmeside, så...
Thu, 14 Jun, 2018 at 2:51 PM
Problemer med visning af indlejret video i ForældreIntra
Nogle indlejrede elementer bliver ikke vist korrekt på ForældreIntras forside. Dette omhandler bl.a. indlejrede videoer fra Skoletube på opslagstavlen. ...
Mon, 18 Jun, 2018 at 12:12 PM
Kopiering af faneblade i samlemapper
Hvis du kopierer et faneblad fra en samlemappe til en anden, bliver indholdet af samlemappen ikke kopieret. Man kan dog kopiere dokumenterne fra mappen enke...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:30 PM
Nogle skemaændringer vises ikke på ForældreIntra
Hvis man har ændret skemateksten i et vikarskema, så vises denne skemaændring pga. en fejl ikke på ForældreIntra. Den vil ligeledes heller ikke blive vist...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:30 PM
Filupload vha. Flash
Nogle steder i Classic SkoleIntra er det i flere browsere blevet et problem at uploade filer. Du får at vide, upload-objektet kræver mindst Flash Player ver...
Tue, 29 May, 2018 at 2:15 PM
Ulæste notifikationer i ForældreIntra app
Brugere af app'en kan opleve, notifikationer de allerede har læst, inden for kort tid bliver markerede som ulæste igen. Problemet er observeret på både...
Sun, 11 Mar, 2018 at 8:30 PM