Kendte problemer

Aktive forældre optræder som inaktive i beskedsystemet
Nogle forældre som benytter app'en til at tilgå ForældreIntra, bliver ikke korrekt markerede som aktive brugere af systemet. Dette kan bl.a. betyde, m...
tir, 18 Sep, 2018 at 2:54 PM
Problemer med at skifte fra ForældreIntras app til webudgaven (iOS)
Hvis du forsøger at skifte fra app'en til webudgaven af ForældreIntra, mens der øverst oppe er valgt "Alle" i stedet for et bestemt barn, fun...
tir, 25 Sep, 2018 at 10:12 AM
Filupload vha. Flash i Classic visning
Nogle steder i Classic SkoleIntra er det i flere browsere blevet et problem at uploade filer. Du får at vide, upload-objektet kræver mindst Flash Player ver...
fre, 14 Sep, 2018 at 9:59 AM
Problemer med links til de nye karaktervisninger fra Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet har udsendt en mail til skolerne med links til karakterfordeling og karaktergennemsnit, som kan indsættes på skolens hjemmeside, ...
Tor, 14 Jun, 2018 at 2:51 PM
Kopiering af faneblade i samlemapper - Løst
Hvis du kopierer et faneblad fra en samlemappe til en anden, bliver indholdet af samlemappen ikke kopieret. Man kan dog kopiere dokumenterne fra mappen enke...
Ons., 12 Sep, 2018 at 10:14 AM
Manglende filer ved zip af samlemappe - Løst
Den nye funktion til at danne en zip-fil med indholdet af en samlemappe kan i nogle tilfælde ikke få alle filer i mappen med. Vi anbefaler derfor, du tjekke...
Ons., 12 Sep, 2018 at 9:54 AM
Ny medarbejder/elev kan ikke logge ind - Løst
Hvis man importerer en medarbejder eller elev til SkoleIntra, så vil medarbejderen/eleven først kunne logge ind den efterfølgende dag. Vi arbejder på e...
tir, 18 Sep, 2018 at 2:17 PM
Problemer med visning af indlejret video i ForældreIntra - Løst
Nogle indlejrede elementer bliver ikke vist korrekt på ForældreIntras forside. Dette omhandler bl.a. indlejrede videoer fra Skoletube på opslagstavlen. ...
Ons., 12 Sep, 2018 at 10:04 AM
Uge 1 starter i forkert skoleår ved oprettelse af tomme skemaperioder - Løst
Går du under Admin > Skema > Opret skemaperioder og tomme grundskemaer for alle uger og opretter skemaperioder for 2018/19, kommer den første uge i pe...
Ons., 12 Sep, 2018 at 10:07 AM
Visning af ForældreIntra for medarbejdere - Løst
I PersonaleIntra Classic er der i øjeblikket problemer med at få præsenteret ForældreIntra via Admin > ForældreIntra. Det er dog muligt at få vist fors...
Ons., 12 Sep, 2018 at 10:12 AM