Nyt i version 5.106


- Forbedringer til Fotoalbum


- Stavekontrol i editor


- Justering af påmindelse om kontaktbogsnoter


- Fejlrettelser
Bedre overblik i Fotoalbum


Vi har tilføjet flere oplysninger til listen over albummer. Det betyder, det nu er muligt at se, hvem der har udgivet albummet, samt hvor albummet er udgivet.


Indtil nu har det også været således, at alle medarbejdere kunne se alle albummer - også de, der ikke var offentliggjort på PersonaleIntra. Det er nu rettet, så man kun ser egne albummer samt albummer, som er offentliggjort på PersonaleIntra. Administratorer ser alle albummer.


Tidligere blev alle billeder med en bredde på mere en 800px komprimeret til 800px. Dette er nu ændret, så kun billeder med en bredde på mere en 2040px komprimeres til 2040px. Denne ændring giver speciel fordele, hvis man på en større skærm benytter fuldskærmvisningen.Stavekontrol i editor
Det er nu muligt at benytte browserens indbyggede stavekontrol i editoren. Editoren bruges bl.a. ved ved Beskeder, Opslag og Kontaktbogsnoter. De fleste browsere har stavekontrol, og den er som udgangspunkt aktiveret. Hvis man oplever, den ikke virker, kan man kigge i browserens indstillinger.
Stavekontrollen er ikke aktiveret i app'en.


Justering af påmindelse om kontaktbogsnoter

  

Der kan være forskellige indstillinger for påmindelse af kontaktbogsnoter. Under Admin > Tilpasning > Kontaktbogsnoter, kan man generelt for skolen vælge, om forældre skal have mulighed for at vælg, hvem der skal påmindes, eller om alle med adgang til kontaktbogen skal påmindes.Derudover kan den enkelte medarbejder under Admin > Mine indstillinger (indtil videre kun i Classic), vælge altid at blive påmindet om kontaktbogsnoter, selvom forælderen ikke har valgt, man skal påmindes. 

Før denne release har dette scenarie ikke medført påmindelse for medarbejderen.

Hvis ovenstående scenarie var valgt, altså at forældre kan vælge, men at den enkelte medarbejder ønsker altid at blive påmindet, så har medarbejderen indtil nu ikke været blevet påmindet. Dette er nu rettet, og ser ud som vist nedenfor.


Fejlrettelser

- I nogle tilfælde kunne kontaktforældre ikke skrive til hinanden. Det kan de nu.

- Uni-login billedet i logininformationen til forældrene er opdateret.

Nogle fotoalbums i Classic skiftede billede meget hurtigt - rettet.

- I sjældne tilfælde blev der vist et ukorrekt navn i bekræftelse vedr. sletning af svar i tilmelding - rettet.

- Ved afsendelse af ønske om respons til elevplaner, sendes der nu kun til aktive forældre.