Nyt i denne version


  • Fraværsmodul

  • FejlrettelserFraværsmodul

Du kan i dette afsnit finde generel information om fraværsmodulet, og vi anbefaler du læser dette, hvis du ikke kender fraværsmodulet. Vi har også en mere scenarieinspireret beskrivelse, og den kan du læse her: https://helpdesk.itslearning.dk/da/support/solutions/articles/7000066750-hvordan-bruger-jeg-fravaersmodulet-


Du finder fraværsmodulet ved at gå til menuen Registrering og herefter vælges fanen FRAVÆR.


To vigtige forudsætninger for at kunne oprette fravær:


1 - Der skal være skemaer på ens SkoleIntra

2 - Man skal have adgang til de klasser og hold, som man skal oprette fravær for (rettigheder kan tilpasses af administrator under (Admin > Adgang > Beskyttede elevdata)


Fraværsforsiden ser ud som herunder, og der er to indgangsvinkler til at foretage fravær. Enten går man ind på den ønskede lektion via skemaet, ellers vælger man den/de elever man ønsker, at registrere fravær for.


Forside


Hvis man klikker på en lektion i skemaet, får man vist en liste over alle elever tilhørende denne lektion - se herunder.

Ud for hver elev kan der vælges mellem 4 fraværstyper (Ingen fravær, Sent fremmøde, Lovligt fravær eller ulovligt fravær). Derudover kan der skrives en kommentar. Hvis man sætter flueben i HELE DAGEN, så kopieres fraværet til alle andre lektioner, som eleven har denne dag. Hvis man sætter flueben i RESTEN AF DAGEN, så kopieres fraværet til de lektioner som findes af dagen.


Som nævnt kan man også tilgå fravær ved at vælge en eller flere elever i boksen lige under skemaet - som vist herunder.


Når man klikker på vælg, vil man se de valgte elevers lektioner for den aktuelle dag.  Man kan vælge en anden dag øverst til venstre. Ikonet ude til højre kopierer eksisterende tekst til de resterende lektioner for eleven.Nederst på forsiden af fraværsmodulet findes eksport funktionen. Klikker man på denne downloades en csv-fil. Filen indeholder alt fravær, som er registreret for de klasser/hold, man har adgang til. Filen kan åbnes med f.eks. Excel.Fejlrettelser

- I classic var skemaet forskudt 1 uge efter i år 2022, ligesom uge 53-2021 kunne vælges flere steder.

- Fejl i ugenumre ved import fra tabulex skemaservice for år 2022 er rettet.

- Fejlloggen under Hjælp > Systemtjek registrere nu igen evt. fejl

- Ved kopi af beskeder til email i classic var der pr. design tilfælde hvor ens primær mail blev påsat som afsender. Vi har nu ændret det, så det altid er no-reply

- Der har været problemer med at abonnere på kalenderen. Vi har derfor opdateret opdateret abonnerlinket i Modern, så det bør nu virke korrekt.