Nyt i denne version


- Forældre kan nu nulstille/oprette kode via email


- Dato på klasselognote


- Navneændring af Skolebestyrelsesmappe


- Sessionstid i klasseloggen


- Muligt at se om et opslag er blevet opdateret


- Deaktiverede brugere og ical


- Adgang til Administrationssider fra Modern (kun for administratorer)


- FejlrettelserForældre kan nu oprette kode via email

Hvis man har email adresse på forældrene i SkoleIntra, så kan forældre nu oprette/nulstille kode blot ved at kende ens email. Denne nye mulighed gælder for det almindelige login - ikke uni-login. På ForældreIntra loginsiden kan forældre klikke på "Hjælp til nye brugere og reset af adgangskode". Herefter kan forælderen klikke på "Send mig loginoplysninger", og derefter indtaste deres email adresse. Hvis forælderens email adresse findes på skolen, vil der blive sendt en mail til forælderen, hvor forælderen kan se brugernavnet, og der vil være et link til dannelse af ny kode.


Hvis f.eks. et forældrepar har samme email i SkoleIntra, vil det i mailen være muligt at vælge hvem man ønsker at danne ny kode for.


Forældre som endnu ikke har været logget på ForældreIntra, kan også benytte denne funktion. Så hvis man har nye forældre, og man har deres email adresse i SkoleIntra, så kan forældre selv danne en kode hvis de går til loginsiden og gør som beskrevet herover.


I email som fremsendes til forældrene fremgår også forælderens brugernavn,
Dato på klasselognote
Det er nu muligt at indsætte en dato på en klasselognote. Dette er f.eks. brugbart hvis man bruger dato som en hændelsesdato, og ikke opretter noten samme dag som hændelsesdatoen.

Navneændring af Skolebestyrelsesmappe 

Mappen Skolebestyrelsen som man har skriveadgang til some skolebestyrelsesmedlem, er nu omdøbt til "Fra Skolebestyrelsen". Dette er gjort for at tydeliggøre, at denne mappe ikke er en intern mappe, men en mappe som også kan ses af medarbejdere og forældre.Sessionstid i klasseloggen
Man mister nu ikke længere sessionstiden i klasseloggen, hvis man er aktiv i skrivefeltet ifm. oprettelse/redigering af klasselognote. Muligt at se om et opslag er blevet opdateret

Det er nu muligt at se hvornår et opslag sidst er blevet opdateret. Hvis man har PersonaleIntra app'en er det også muligt at modtage en push notifikation hvis et opslag opdateres.
Deaktiverede brugere og ical

Medarbejdere som er i personalekartoteket, men ikke har adgang til PersonaleIntra, vil nu ikke længere modtage kalenderopdateringer.Adgang til Administrationssider fra Modern (kun for administratorer)

Hvis man er SkoleIntra administrator kan man nu i Modern menue finde menupunktet Admin. Vi dette menupunkt kan man tilgå mange af de administrationssider som findes i SkoleIntra.

Fejlrettelser
- I samlemapper i classic virker træstrukturvisningen nu igen.


- Ved afsendelse af sms via samarbejde > sms blev der fejlagtigt tilføjet "Se mere i SkoleIntra" hvis det var en længere sms. Vi har implementeret en generel sms regel, som betyder, at en sms nu ikke længere kan fylde mere end 1 sms, og derfor vil dette problem ikke længere opstå.


- En fejl hvor elever kunne få uautoriseret skriveadgang til klassens lektiebog er nu rettet. 


- Tirdag er nu blevet til tirsdag i skole-hjem samtale modulet