Nyt i denne version


 • Særlig information for elever
 • Udvidet beskedlevetid
 • Flere muligheder i XML-webservice
 • Fejlrettelser (inkl. app info)Særlig information for elever

Vi giver nu mulighed for at indtaste "særlig information" på elever. "Særlig information" er en stamoplysninger, og den kan tilføjes via Elevkartoteket i classic. "Særlig information" kan bl.a. benyttes hvis der er noget information omkring en elev, som er meget vigtig at vide for en vikar.Når man er i elevkartoteket, kan man se et 7-tal ud for elever, hvor særlig information er påsat.


Når en vikardækker opretter vikarskema for en klasse, så vil det fremgå, hvis der er en eller flere elever i klassen, som har påsat særlig information. Dette skal blot ses som en oplysning - det er nødvendigvis ikke noget vikardækkeren skal handle på, da informationen automatisk bliver vist for vikaren, når vikaren åbner vikarskemaet.


Hvis man er vikar, kan man se informationen når man åbner vikarskemaet. Sådan ser det ud i Modern:


I classic ser det ud som nedenstående, og man kan klikke på klassebetegnelsen, for at komme til elevkartoteket for klassen, hvorfra man så kan tilgå informationen.


Udvidet beskedlevetid

Som administrator kan man nu under Admin > Tilpasning > Beskedsystemet vælge, at beskeder ikke skal slettes automatisk efter et bestemt tidsinterval. Før denne opdatering var max levetiden på beskeder 2 år.


Hvis man ændre levetiden, så kommer det kun til at påvirke beskeder som oprettes efter ændringstidspunktet. Beskeder bliver altid automatisk slettet, hvis hverken modtager eller afsender længere eksisterer på skolens SkoleIntra.


Flere muligheder i XML-webservice

Hvis man som skole har sin egen hjemmeside, og ønsker at vise informationer fra SkoleIntra på hjemmesiden, så har vi en xml-webservice, som muliggøre dette. Vi har tilføjet flere muligheder til vores webservice. Fed = nye muligheder. Etableringsprisen for tjenesten er i skrivende stund 1.020 kr. og det årlige abonnement er 899 kr. 

Kontakt vores salgsafdeling, hvis du ønsker at høre mere om denne mulighed.


 • Liste overfotoalbum
 • Billeder i etfotoalbum
 • Aktiviteter
 • Aktivitetskategorier
 • Liste overnyheder
 • En enkeltnyhed
 • Nytfra...
 • Kategorier i nytfra...
 • Opslagstavlen
 • Skemaer
 • Skemaændringer
 • Liste over klasser, lærere, lokaler, lektioner ogskemaperioder
 • Liste overugeplaner
 • Enugeplan
 • Ugeplaner forSFO
 • Elevrådsmedlemmer
 • Feriekalender
 • Kontaktforældre
 • Oversigt over klasselærere
 • Personalekategori
 • Personale
 • Skolens ledelse
 • Skolebestyrelsens kalenderFejlrettelser

Diverse fejl er blevet rettet i denne version. 


Derudover kan vi oplyse, at vi i øjeblikket er ved at løse nogle fejl app'en. Det drejer sig bl.a. om, at man kan risikere, at blive mødt af en blank skærm - specielt på Android, og vi har også konstateret en ustabilitet i afsendelse af push notifikationer. Vi forventer at kunne opdatere app'en en af de nærmeste uger.


Liste over
fotoalbum
Billeder i et
fotoalbum
Aktiviteter
Aktivitetskategorier
Liste over
nyheder
En enkelt
nyhed
Nyt
fra...
Kategorier i nyt
fra...
Opslagstavlen
Skemaer
Skemaændringer
Liste over klasser, lærere, lokaler, lektioner og
skemaperioder
Liste over
ugeplaner
En
ugeplan
Ugeplaner for
SFO
Elevrådsmedlemmer
Feriekalender
Kontaktforældre
Oversigt over klasselærere
Personalekategori
Personale
Skolens ledelse
Skolebestyrelsens kalender
Liste over
fotoalbum
Billeder i et
fotoalbum
Aktiviteter
Aktivitetskategorier
Liste over
nyheder
En enkelt
nyhed
Nyt
fra...
Kategorier i nyt
fra...
Opslagstavlen
Skemaer
Skemaændringer
Liste over klasser, lærere, lokaler, lektioner og
skemaperioder
Liste over
ugeplaner
En
ugeplan
Ugeplaner for
SFO
Elevrådsmedlemmer
Feriekalender
Kontaktforældre
Oversigt over klasselærere
Personalekategori
Personale
Skolens ledelse
Skolebestyrelsens kalender


Liste over
fotoalbum
Billeder i et
fotoalbum
Aktiviteter
Aktivitetskategorier
Liste over
nyheder
En enkelt
nyhed
Nyt
fra...
Kategorier i nyt
fra...
Opslagstavlen
Skemaer
Skemaændringer
Liste over klasser, lærere, lokaler, lektioner og
skemaperioder
Liste over
ugeplaner
En
ugeplan
Ugeplaner for
SFO
Elevrådsmedlemmer
Feriekalender
Kontaktforældre
Oversigt over klasselærere
Personalekategori
Personale
Skolens ledelse
Skolebestyrelsens kalender
Liste over
fotoalbum
Billeder i et
fotoalbum
Aktiviteter
Aktivitetskategorier
Liste over
nyheder
En enkelt
nyhed
Nyt
fra...
Kategorier i nyt
fra...
Opslagstavlen
Skemaer
Skemaændringer
Liste over klasser, lærere, lokaler, lektioner og
skemaperioder
Liste over
ugeplaner
En
ugeplan
Ugeplaner for
SFO
Elevrådsmedlemmer
Feriekalender
Kontaktforældre
Oversigt over klasselærere
Personalekategori
Personale
Skolens ledelse
Skolebestyrelsens kalender
Liste over
fotoalbum
Billeder i et
fotoalbum
Aktiviteter
Aktivitetskategorier
Liste over
nyheder
En enkelt
nyhed
Nyt
fra...
Kategorier i nyt
fra...
Opslagstavlen
Skemaer
Skemaændringer
Liste over klasser, lærere, lokaler, lektioner og
skemaperioder
Liste over
ugeplaner
En
ugeplan
Ugeplaner for
SFO
Elevrådsmedlemmer
Feriekalender
Kontaktforældre
Oversigt over klasselærere
Personalekategori
Personale
Skolens ledelse
Skolebestyrelsens kalender