Det er muligt at eksportere og importere elevdata fx elevplaner, klasselognoter og kontaktbogsnoter fra en skole til en anden skole under menuen Admin > Import/eksport > Udveksling af en elevs data mellem skoler. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at forældrene skal give tilladelse til, at data overføres fra skole til skole, og det er den afgivende skoles ansvar at indhente tilladelsen.Bemærk at det kun er muligt at eksportere elevdata for 40 elever om dagen.