Normalt kan du importere det nye skoleårs data, når det er tilgængeligt hos STIL og du har skiftet skoleåret i SkoleIntra. Importen udføres i Classic under Admin > Import/Eksport > Import af elev- og forældreoplysninger.


Efter importen bør du kontrollere, eleverne er placerede korrekt under Databaser > Elever > Elevkartotek.


Vejledningen Nyt skoleår i SkoleIntra findes som bilag i bunden af denne artikel.