Er der oprettet et medlem i skolebestyrelsen med kategorien "ekstern" under Databaser > Skolebestyrelsen > Medlemmer af skolebestyrelsen, kan dette medlem tilgå redigeringsdelen via en dynamisk side på Skoleporten.


Findes der ikke et menupunkt til denne dynamiske side på Skoleporten, kan det laves i Skoleportens Administrationsmodul.


Under Menu tilføjes et nyt menuelement af typen "dynamisk side." Den valgte side skal være "skolebestyrelsens redigeringsdel."