Fejlbeskeden Elevdata mangler. Kør import af elever igen (F16) stammer fra Optagelse.dk og betyder, du inde i Optagelse skal gennemføre en import af elevdata, der indhenter de nødvendige data, før du kan sende oplysninger om uddannelsesparathedsvurdering fra SkoleIntra.


Fejlmeddelelsen kan også opstå, ved elever som manuelt er indtastet i SkoleIntra, og ikke importeret fra et elevadministrativt system. Ved disse elever skal UPV-oplysningerne i stedet indtastes direkte i Optagelse.dk.