Som udgangspunkt anbefaler vi at importere et nyt skema til den relevante periode, hvor lektionerne er opdaterede med de nye initialer.


Det er dog muligt at flytte en lærers skemabrikker til en anden gennem direkte redigering i grundskemaet i Classic PersonaleIntra. Dette gøres under Admin > Skemaer > Rediger grundskema.


Under skemaredigeringen vælger du den nuværende lærer og du klikke på ikonet med papir og blyant, som vist nedenfor.

 


 Herefter får du mulighed for at "omdøbe" læreren i skemaet, hvorved de indtastede initialer overtager den forrige lærers initialer i den valgte skemaperiode.